#7755: Sirius

Jkpg

 

 

Biograf SIRIUS i

Riksskyltetävlingea i Stockholm 1910.

Som bekant avhöllos under tiden 27-31 juli de stora nationella skyttetävlingarna med anledning av skytte-
rörelsens 50-årsjubileum. Tusentals skyttar och intresserade från alla delar av riket hade strömmat till och utan
tvivel kunde dessa tävlingar betecknas såsom de största och resultatrikaste som hållits i Norden. Våra operatörer
lyckades, trots svårigheter att avara med överalltn på de många olika platser inom huvudstaden där tävlingarna
gingo av stapeln, att upptaga alla situationer av allmänt intresse, varför de av oss tagna bilderna, enligt fackmäns
utsago, utgöra den mest målande och allsidiga skildring, som kan tänkas, över de stora tävlingarna Genom den
urskiljning med vilka bilderna äro tagna förekomma skyttar från alla län och de flesta gillen på tår filmserie och
äga därför våra bilder i sällsynt grad direkt intresse för alla skytteintresserade, då publiken kan i levande bilder se
huru :pojkarna hemifrån), skötte sig i Stockholm.

Filmserie:
De stora Riksskyttetävlingarna vid 50-års-jubileet i Stockholm

är utan tvivel en av de mest aktuella, enastående och intressanta films som någonsin upptagits i Sverge. Genom
påpasslighet lyckades vi få med hela skytteveckans händelser från skyttarnas ankomst och till prisutdelningen i
Idrottsparken.

Ur programmet framhålla vi bl. a.

l. Vid Centralstationen. - 2. 600-meters skjutning vid Kaknäs, - 3. Markering. - 4. AvmarschentillSkan-

sen. - 5. Kronprinsen åser skjutningen vid Skuggan. - 6. Hastighetsskjutning på 35 sek. - 7. General Uggla
jämte flera kommittérade. - 8. Skytteveteranerna. - 9. Skytteveteranen Swan. - 10. De bästa skyttarna. -
ll. De tio bästa skjuta om Gyttorps pris. -- 12. Mästerskytten Gren synes närmast. - 13 Prisutdelningen.
- 14. Riksskyttestandaret.

OBS. Endast några. dag-ar. OBS.

 

1911,

Smål an (tis Folkbl : s tryckeriA

Information

Title:
Sirius
Printed year:
1911
Place:
Jönköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain