#7720: Stanley

lll -nn

(LOKAL e NORRA. TORGET)

i -- -- I . llrardagar kl. 6, hall 8 den 9 e. rn.
 Söndagar kl. hall 5. 6, hall 8 delr9 . rn.

 

 - Program - W
Fr. n. m. Torsdagen d. ll i. n. m. Söndagen d. iZ llee.

 

 

lie värdefullaste hingralnylrelerna finnas alltid sammanllirda å Stanley.

lnninaisknTrndadrden i
lldnenlrnnrn.

1. Sommarfàglar i frihet. f Marabut.

2. Känguru. . Sjölejon.

3. I-Ij ortantiloper. 14. Isbj örn.

4. Björnungar och apor. 15. Ridloanan med barn på ponnyer.
5. Blefanterna Jean, :Ellen och Julia 16. Diverse fàr- och getarter.
6. Antiloper. 17. G-iraffer. I
7. Hyenor och andra. rofeljur. 18. Plodhäst.

8. Zebra med föl. , 19. Gumse.

9. Björnungar. , 20. Indiska kor med kalfvar.
10. Flammingos och andra. vadfàglar. 21. Bisonoxe.
11.

 

 

Brun sandbjörn. 22. Apor i frihet.

 

 

 

 

Ölag i slag följa -å STANLEY
säsongens mäsl uppmärksam-
made filmskapelser.

 

"Audilnriums" sinra sneeee

l l s i .frn
-. y.. . I i1 :ÅL- e.
e i . . H , f.. I . i q . -
xx "1 V "I i V r" .från 1.1.1. " .l . . ...i N; p . L i! .I ...N .Q A 4., .A Å I V , 4 L . 
r , . i - .. Jil; w . V  1 -fw I i" V vw i
x .
i I .
l
i
.
.

 

   

 

  
 
  
 
 
 

   

 

 

  

 

 

  
 
 

Hela Stock- Glöm ej
holmpressen att se
skrifver de ett af ,
amplaste säsongens
loford om största
denna film. filmalster.

 

 

 

Sneiall linne i ll eller nl llenrr irinr lnnes.

BIEHHHPHS mil lllllllES lll ell Gl llllllllellS
lllllllllllSlll SlllldESMlllle

ALBERT CH EVALIER.

 

. l . . .i

 
 
 
 
 
 
 

i Officirz: lee London Film Co. Ltd.
Regi, spel och iscensällning är
konstnärligt i hvarje detalj.

 

 

f 1 . ..
"Tailows hemlighet" är i korihei sagdi hi-

storien: om snilleis och räiiràdigheiens seger
öfver dumhet och lumpenhei.

 

 

 

J

 

en

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 öre.

llid ninnnl: llerr llilr Engblom.

Barn- & Familjeföreställning
Hvar-dagar kl. 6, Söndagkl. half 5.

Barn- n. Familieliiresi. alla dagar kl. B em.

Barn äga tillträde till hela programmet. I
Måndag nytt program.

Kristinehamn 191R. A.-B. Värmlands Boktrnyokeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain