#7713: Stanley

rn -n n

(LOKAL: NORRA. TORGET)

- i " " " i I llrarrlagar kl. 6, half 8 een 9 e. m. i
i Söndagar kl. half 5. 6. half 8 nen 9 e. m.

 

 

I 0 191.0ng1" 0
Fr. e. rn. Torsdagen rl. 25 t. n. m. Söndagen fl. 28 Nnv.

lle värdefullaste hingrafnynelerna finnas alltirl sammanförrla å Stanley.

Första afdelningen.

lllll. tunneln lllnnrnllenlnnr rerl nn l

1. En konstnär pä motorcykel. Den kända motorcyklisten Pelle Rosenkvist i Stockholm uppsnappad af kamera-
mannen under en öfning på Ladugårdsgärdet. 2. Jaktproi med prisbedömning har afhällits i Enköpingstrakfen af
svenska Gordon setterklubben. 3. En eldsvåda, som till en början tedde sig nog så farlig, har härjat järnhandels-
firman Wikman och Wiklund å Kungsholmen (Stockholm). 4 Kyrkomötet har öppnats i Stockholm med högmässa
i Storkyrkan. 5. Stockholmsscouterna täfla i spårning och semaforering om Zetterstenska vandringspriset, 6. En
begär-lig vara. Lifsmedelskommissionen i Göteborg har under oerhörd frekvens realiserat sitt vid senaste eldsvådan
skadade mjöllager. 7. Kronprinsparet aflägger besök vid.Frälsningsarméns uppmärksammade utställning för blinda
och döfstumma 8. Studenternas kungahyllning. Uppsala-studenternas uppvaktning för konungen vid H. M:ts an-1
komst till universitetsstaden. .

 

 

 

in b.  .I :Mu U -

MÄRKLIG DRAMATISK FILMSKAPELSE.
är minnena Vakna
I
I

 

 

En äldre fattig man är anställd som bokhällare hos den rike Andrew Grimes en barnlös änkling.
En dag får han meddelande om, att han. mäste öfvertaga vården af en liten flicka, dotter till en nära
släkting Som hans lön är otillräcklig, anhåller han om förhöjning hos sln principal, Andrew Grimes,

som dock ställer sig afvisande
Den lilla söta flickungen anländer. adresserad till bokhållaren, under adress eAndrew Grimese.

Flickan levereras därför genom ett misstag direkt till herr Grimes, som just befinner sig hemma,
det är årsdagen af hans bröllopsdag, och han drömmer om sin hustru och svunna dagars familjelycka.
Herr G. blir nu i den sinnesstämning han befinner sig så rörd och stormförtjust öfver den oväntade
gästen, att han genast låter sända bud efter den gamle bokhållaren och gör honom till sin privatse-

kreterare med förhöjd lön.

- Konstnärligt spel :-: Gripande handling. .

lill lälllltlflllllt llllllilllllll l l illll :z llllllllllllllllltllli lfnllltlållllllll llllllillålllltlllllillll.
af EN succEsFrLM AF RANG. W

 

 

 

 

Slifmninesbilrler han-linnet

l stormig natt i nattlig hvila.
Tvenne ståtiiga taflor - små mästerstycken i fotograferingskonst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gl:

I En pick-nick.

 

Ett ungt par har gått ut i skogen för att tillbringa dagen där. Den medförda matkorgen tar en
luffare. kvilken dock ej får mvcken glädje däraf, ty då han vill äta förvandlas maten på olika sätt, så
att "i tupp blir lefvande igen äg en blifva kycklingar, sardinerna vilja ej lämna lådan, brödet
går .ra och slutligen exploderar rpan förhonom." Dä nhan vill sofva rul a
dul ett träd lyfter honom upp i" utten. i

s luffaren Vin isbbord-

 

 

 

Andra afdelningen.

 
 
 

...Emil-III-
 VAR
413

X

Vlä lä S SllliSlEl HillS BlVEl l

 
 
 

 

q

  

 

d
-4-1
U :-
så SE.
w, få
.E n.
s.. o
=
å-
h å-
ä, s
-ee i"
1.:

Oerhordt spännande scener medA
å
-Jenq an ejjnj .rer tuos pjjq ug

 

Dramat är som alla Vitagraphs films väl inspeladt
och har många spännande scener. Kulmen nås, då. styc-
kets bof tillsammans med ett järnvägståg störtar utför en
afgrund och under tågets spillror framdrages liket af den

mystiska 413.

ÅI

 

  
 

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes i kassan mot 5 öre.

- Ellllllllllllllllls

w lllll [llllllUlI flm llllS Engbllilll. Y
088.! Sönd. härja föreställningarna kl. II25, 6,11128 n. 9. 088.!

Barn äga tillträde till första afdelningen. i

Måndag nytt program. i Program 5 öre.

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn lQlH. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain