#7708: Stanley

l .... .. I

sn 
BIOGRAFEN f

fr. o. m. Torsddeen din i. n. m. Söndagen d. 13 nnril

  

 

 

Förestälin. börja. hvardagar kl. 7 o. 9 em.
Ö söndagar kl. 5, 7 och 9 em.

-Slnrsldeel lmnrsnreernm.

Första. afdelning-en:

Senaste Vecko-Journalen innehåller verk- 
lighetskinematografier från olika. delar af 

v världen.
Intressant och innehållsrikt.

 

  
  
 
 

 

I En Jag Vid en fundera
Vallenlruranslall. f

Den som ej haft råd att ligga vid en större kontinental vattenkuranstalt får här till-
fälle att en stund studera det intressanta lifvet där.

WWW
Sista nyhet från The Vithagraph Czo. Amerika.

Den vackra Juanita.

Stor-slaget drama.. Mästerligt spel.

Den vackra juanita tvingas att afstå från sin kärlek till den unge anacio
för att genom giftermål med den elake Dasgyal rädda sin fader från ruin.
Under en bal hos Dasgyal blef huset omringadt af infödingar. Dasgyal flyr,
men anacio kommernmed hjälp och räddar juanita, som blir hans brud.

 

SENASTE AKTUELLA IWIIEZ

r-n-

Ö

Bilder från den stora -

I Tnllennll-drnnden

i Stockholm.

- M V .
v.. ...es- : Lw-étamewmw-MMJMMLLQM . e. :Bamix-n.

.Heidi-sid nnnndnfel ndrlddt di elden.
.1--

wwww e
Charmant Witagraph lustspel

UllGlillRLSåBEltllleER.

Bunny har detI tråkigt

Ingen vän har han, stackars Bunny, och allt går galet för honom.
Men dock, hans trogna hund vet att pigga upp honom, och till-
sammans besluta de att med gladt mot möta alla ledsamheter.

WWWW

q

 

  
 

 

 

lAndra. :utdelning-en:

 

 

  

UDDSBBIIIIEVÖIHGIIUE SflSUllQlWllBl

I Heltimmesskådespelet

Flammornas
" " " hämnd

I I I
För närvarande

Världens största suecàsnummer.

Drama i ett förspel och 2 akter.

Årets måst imponerande filmsdrama.,
ett motstycke tilll

I "samhällen nncnsnnm".

Genom en afundsjuk konkurrent bringas den rike fabrikören Andrée
Vivanti i fängelse men lyckas efter flera år att fly.

Evariotie Marny, som en gång bringade honom på fall, har tagit hans
dotter till sig. Vivanti, som fått medel i sin hand att hämnas, kommer
under namn af lumpsamlarenwfader Andrée för att utkräfva hämnd. i

Vid åsynen af dottern veknar dock hans hjärta, och han beslutar att
förblifva den fattige lumpsamdaren.

Ödet har dock beslutat annorlunda. Eld utbryter i Marnys hus och
med fara för eget lif räddar Vivanti sin fiende som blifvit dödligt bränd.
På dödsbädden aflägger1 Marny fullständig bekännelse, och fri från alla
misstankar sluter den förre straffången dottern i sina armar.

v Framstållnlng at en eldsvåda, hvars make aldrig
4 skådats å den hvita duken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESKRIFNING TILLHANDAHÅLLES l BleETTLUCKAN.

 

-
.- För undvikande af störande afbrott under föreställningarne ombedes publi-
ken passa dessas början.
Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

 

Nytt program Måndag Q Torsdag.
l... -1

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B.Värmlands Boktryckeri

,I LH. F

 

  
 
  

 

 

 

 

.1 fw" w

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain