#7705: Stanley

f- ra. a. nn. nanaaaan- a. za a. a. nn. ansaaaan a. se nnnn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
  
   
    

 

 

föreställa. börie heard. kl. 7 a. 9 e. m. sinnet. 5. 7 o. 9 e. m.

Första. afdelningen:

Pathé-Jour-malen.l

Revy över Veckans nyheter. Levande tidning, som innehåller verklig-
1 hetskinematografier från olikadelar av världen.

 

 

 

"fa-fan " "

i 20,000 människor falla årligen offer i Indien för tigern, djungelns konung. Intet under I
då att man söker utrota denna så mycket som möjligt.

Våra spännande jaktscener ge en förträfflig föreställning om de faror som äro förenade
med en tigerjakt, hur han döljer sig i snåren, ligger och lurar på jägarne, smyger sig fram
mellan buskarne för att i rätta ögonblicket falla för ett välriktadt skott. Hvarpå bytet hem-
bäres i triumf af de infödde och jägaren-europén flår af det präktiga skinnet.

Spännande jaktscener i djunglerna.

 

GENERALREPE

Storslaget lustspel med Miss KLawrence i hufvudrollen.

Ii I fI I I. I-=I I I; I I I .I 

sn Pfun 35.! W

snannaia Balanlaaa.

l hufvudrollerna:
I Kapten Morris .
Kapten Nolan .
Lord Raglan
Lord Lucanf.

 

 

 

  

     

        

 

  

  

 

 

  

Benjamin Vilson.
Rickard Neil.

. james Gordon.
Charles Sutton.

  
    
 

l Storbrittaniens historia står den 25 oktober 18544 rista .med ett stort svart kors.
På 19 minuter förlorade då det stolta Albion ett af sina båsa regementen.

eDen lätta brigaden framåth Så var den olyckliga befallningen, som Lord Cardigan
gaf. Sex hundra tappra soldater redo till angrepp och af dessa återstodo vid upp-
rorets slut endast 190.

s s "Det tappra regementets öde berodde på ett förfärligt misstagn..Enn..af,.LnreLLuean.felkä-
aktigt förstådd order af kapten Nolan var orsaken till det hela, hvars följder voro omöj-
liga att undvika. Kapten. Nolan som själf erkände sitt fel och med den lätta brigaden
ville försöka reda upp hela situationen, förlorade själf lifvet vid den fruktansvärda
dödsridten, som kallas Dödsridten vid Balaklava.

r rvårlden.

Intressanta studier ur djurens lif.

se.seeseeoeeeeeeeeeoooaooooooeooogo
Senaste Skämt-Nyhet från Pathé Frérés, Paris.

   
   
 

 

   
  
 

   
   

 

O
O
, O

m Skratt. Succés få: 0

9

 tala Janna aan annan. 

00..BOa9.0000900....ÖÖ96906.06...o
Andra. afdelningen:

 

 

 

 
 
  

u.
il:

Venaean :enanwawewaewawwwwil

é Hi  all ill"

Storslaget dra-ma ur lifvet i 2:ne akter och 4l tablåer.

l hutuutrallen den berömda skådespelerskan
Prken LISSY LIND.

PERSONER:

Ernst von Duchow

Henny, hans dotter

Hugo von Strela, vännen
Hans von Strela, hans nevö.

 
  

 

n.

En.. ...alla åtta.,1 Latin: J Å. .I I I lvl: n n:  1 .a

Rikt iliustrerade program finnes att tillgå i kassan.

Den originella inom kinematobgrafien hittills fullständigt enast.
"iscensättningen och det på alla händer gedigna uttrycksfulla
karaktärsskådespelet gör detta kärleksdrama till en afade
vackrastesoch bäst inspelade bilder som .utkommit denna
säsong. Vi garantera att vi äfven denna gång bjuda på nå-
got verkligt förstklassigt.

ala. ..n I.

a .fL-.Jrnuv- i.. k.all-a. Anlita. anta.. .alla .

 

 

 

 

m- Barn äga tillträde i inålsmans sällskap endast till första afd.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B.Värmlands Boktryckeai

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain