#7703: Stanley

E

 

Sillw LEY-

i most-nn

Fr. o. m. torsdagen d. B Mai t. o. m. lnnundu! Pingst
forestllln. börlu nllu inn liven sin. hl. l u. 9 e. m,

Första. :utdelning-en:

kiets dödskm 

Högintressanla bilder från Konstantinopel just nu.

 
 

  
   

 

 

 

 l. Bland lurande minor i Bosporen. 2. Engelska krigsfartyg på väg för att 
4 skydda utländingarne. 3. Längs Bosporens belästningar. 4. En fruktansvärd Ä
i europeisk eskader samlad på Konstantinopels redd för första gången på 4D år. 
5. Legationernas beväpnade lnstjakter. 6. Turkiska reservister anlända från Asien i
ock sändas mot lfronten. 7. Vid krigsdepartementet. 8. De inföddas flykt till å
 Asienij . Krigets fasor. 10. Skräckslagna hafva flyktingarna slagit läger på 
1 kyrkogårdarne. ll. Sultanen beredd att Hy. l2. Den turkiska flottan. 13. Solen in
 sjunker öfver den i ångest bidande staden. 1

ildr.I se re i

 
 

 

intressanta bilder ur den tyske mnnarkens lii.

 

 

eeeeeeeeseeeevv f-,.n om.-,n i;
0 o o o 
Miss Kathls men. 
Lustspel. I

WWWW

lamnnlunni. Pyrenéerna lmnnnnrn.

 

 

 

 
 
 
  
 
 

nu Enastående svensk attraktion "- 

lälleillläilillllllill vnliiiilillll f é I

Tidningarna ha innehållit långa beskrifningar på det i Sverige enastående
företag vid Göta Kanals utvidgning, då Röda berget och dess jättestora damm-
byggnad bortsprängdes vid Lilla Edet iiörra veckan. Ej mindre än 180 hål
hade borrats och 1,600 kg. dynamit användes, som tändes med elektricitet,

Hur imponera-nde och fruktansvärd verkan blef visas på ett slående sätt al
den bildserie, som här visas.

En bild.. auf: Stort Intresse.

0 " e 

Komlsk.

M

 

 

 

WWW

Andra. afdelningem

nr Svenska Mästerverk - - -i - liv Immiillm "on

Åter har Aktiebolaget Svenska Biograf-Teatern blifvit i tillfälle
komma med ett stort sensationsstycke att jämföra endast med

MDe svarta. masken-:natt :1:
Svenska. Helförestàllnings-Skàdespelet i.  I
I

 

  

 

 

 

 .; MPYRE N

 

eller

EN KVINNAS SLAP.

Svenskt sensations- Br kårleksdrama i 3 akter. iscensatt ai

lllinnlani innla linnitninn, Stnihun, 
lnspeladt i Stockholm al förstklassiga sv. skådespelare. I y ,

l huivudrollerna

HERR vicmR sjösmöm och FRÖKEN LiLu Beck.

 
  
 

Huivudrollema:
Löjtn. Roberts . Hr Victor Sjöström. Hans moder . . . . Fru Anna Norris.
Dansösen Theresa . . . . . Fröken Lllli Beck..

Bland de öfriga märkas: Arthur Donaldson, Mauritz Stiller, Georg ai Klerckef,
Victor Arvidsson m. il.

W f- Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan. w -

Pingstdagen ingen föreställning. Nytt program Tisdag.
I" Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första aid. .-

Aprilnumret af tidningen Biografen tillhandah. i biljettlueken.
I I ,, 1 

Kristinehamn 3913. A1-B.Värmiunds Boknyckel-i

i"

 

 

 

 

i:

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain