#7702: Stanley

BIOGRAFEN f

 

 

 

Fr. d. m. Torsdagen den 22 l. d. m. Söndagen den 25 nu]
Edresldlln. bdrid ullndunur älven sdnd. nl. 7 d. 9 e. ni. v

Första afdelning-en:

Bilder från senaste isinlrls- å
seglingar-ne :i Värtan. 1
V ...4

 

 

rv-
I

 

 

 

.mn

Qi! Svarta haivet. se!

En resa genom Turkiet.

MWMWMWOMWWWWWWWWMMW

Q? Hattnålsskyddarne i?

å
Lustsnel! eller List mot list. Lvsisnéll å
...i

l hulvudmllnma de omtyckta Gadmont-slàdetpelarne Fröken Susanne Grandis och Hr Làdnde Planet.

MNNWNOO

BLOMSTERPRAKT. ,

Intressant verklighetsbild.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL

y
i . å

Hur det gick Vännen LEHMANN på hans fenomenala fisketur.

 

s
"à
m:

 

Staf-slaget skämtnummer.

AAAAAAÅAAn

 vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvr

 

 

Andra. afdelningen:

HELTIMME SSKÅDESPELET

lll lill.

Drama  3 akter PVoch 45 tablåer.
Vi Utgilven al A.-B. Kinugraten, Köpenhamn.

 
    

  

 

HUFV UDPEIiSt )NERNA :

Zisrd ---------------------------- .. Edith Psilander
Pupci . . . . . . . . . , . . . . .  . i . . . . . . . .. 47" in i)
(trefve sranistaus ............. H Einar Zangenberg.

(Handlingen tilldrnger sig i Szt Petersburg).

Ziska och Pucci ha växt upp som barn tillsamman och göra nu stormande lycka i ett
varieténnrnmer. En kväll bevistar den rike grefve Stanislaus föreställningen och intas af häf-
tig kärlek till den vackra Ziska. Han bjuder henne på supé efter föreställningens slut men
hon vägrar. Stanislans är dock fast besluten att vinna henne och besöker henne i hennes
torftiga hem, sedan han förut skickat till henne blommor och frukt. I detsamma kommer
Pncci ned, som bor en trappa upp, och fattas af onda misstankar. Men Ziska förjagar dem,
så att han glömmer sin farliga rival. Men nästa kväll antar Ziska inbjudningen till sunén
och de unga upplefva en härlig kväll för sig själfva och Ziska känner att hon för alltid är
fäst vid Stanislans. Och en kväll smyger hon sig till hans palats och upplefver där timmar

4 af kärlekslycka. Pncci ser nu hvilken farlig rival han fått, och då dessutom Ziska förklarar att
hon älskar Stanislaus, fattar han beslut att döda honom. Han smyger sig ner i hennes rum;
när han ser rivalen där samt siktar på de intet ondt anande, men när han ser deras lycka
ångrar han sig och tar sitt eget lif. Vägen till de ungas lycka gär öfver hans lik. Pnccis
kärlek var starkare än döden. I

  
 
  

lfeslrrlfuing tilllmlzdaluilles i bläcttluclmn.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap till första afdelningen.

:II

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar Och Torsdagar nytt: program.

i l

 

 

 

Fm

Kristinehamn 1913. A.-B.Virmlnnds Boktryckeri

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain