#7701: Stanley

I .

  

 

En inunlln = llll

 

 

 

   

. i v I "
"I =. e n I V 4 Y - v. ,
i e w -n .;
I " . . . i tv
, f
1 ;v i n -. i
i V r v -.
I I - . n . i M e
 q ev i I
v i V fn

 

molnen-m

Y, 

 

 

I n. enn nnnnneen nen ie i. n. nn. nnsnneen nen 21 mi
w Il-"nresmlln lönn nlln ningen linnen sännl. ll. l e. 9- e. in.

f

 

Första Å afdelningeu:
W i

 

 

  

v v - - , i. vivv
Selltlåltl PHlllg-llllllllàlfili. VBlllllilllBlSlllllElnälllälllllBl flllll llllllilllällll lll lälllllll. - ; 
1 lntressant .och innehållsrikt. I

mäwàwwåäaååààå i

o i .fhiiringen o

 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

1

 

 

i in!

 

 I,

NYHET .AF HAN-G.

 
 

l i

 llllllerslubrillulionilluin é

  

En högintressant tur genom ett al världenslstörsta pappersbrnk. M Hen- en
timmerstockrblirwen pappan-smile. , l l

., Om någon lefvamle bildserie kan sägas vara både intressant, underhållande och lärorik
är det väl denna. - I
l en läng serie skarpt och tydligt tagna bilder följa vi vanlig papperslabrikation från när.
timmerstockarne komma flytande i ånllven till pappersmllen ligger där färdig. Stocken kapas,
barkas, styckas, allt på maskinell väg. ilisor kokas l svalvelsyra, lör att kådaee skall allägsnas,
hvarelten massan torkas. Detta är den s. k. seillitcellulosan, som användes att uppblanda den
slipade trämassan med. l blandningskaren eller nlnolländamere iörslggår denna processÅ hvar-
eller lim och färgämnen tillsättas och massan rinner in på den långa pappersmaskinen lör
att med en hastig-het at 500 fot i minuten dansen fram öfver heta jättevalsar, som torkar henne.
Sådan är i allra största korthet den process] som lämnar oss ett af världens största och
viktigaste fabrikat. i .. I ., in i i i q e e - "
   i
d. v, s. ett lnelt långt tåg.

 
   
 
 
 
 

i:
I)

l:
ill
å
.

  

V 1

Ä
Ingen börK föl-summa att se detta storslagna nummer.

lllllll in lnllnunri. l

MAX Lnnnens GLANSNUMMER. -

sista nyhet men Penne Hennes, Penis. I 1

Hejdlöst roligt jättelustspel.

 

 

Anära afdelnåeneg-en:

 

ÅTERIGEN ETT stenenmunnen.I " l
I 

 

 

 

i! YIIIeltimmesskådfespelet. e?
linan lnnsllilm nallen nt llnnlinniisl Riisslnlllm, lllnenllemn.
Storslaget drama "i 3me akter och 70 tablåer af förl. Gustaf Wiecl.
Annan-issue: Bamse-fame. x w

PERSONER: i
. Änkebaronessan julieme v. Lunbaek, kallad "Hennes gamla nå.de
x i Fru jenna Neiiendam, Det Kongl. Ten-ter..
Helmutle, hennes son, Herr Rasmus Ottesen, e .n . n
Alvida hans hustru, Fröken Carla Milllef, I 1 q n , i
Karennhennes (lutteri 1:a giftet, Gudrun Houlber n n . e
Gretve v. Scheele, Herr RlCKARD .IENSEN en n n Vi e

- Pastor Adolf Maseani, Herr E. Rosenbaum, deo Staeiaånlsebam-
nessemsV dölstumma piga, Fru Blrkeroed-Schiwe. En tjänaere
på eNagssetn, Herr P. Andersen, . n . . . . n . . Det Kungl. Teater.

eKaninem: Karens lärarinna.

 I
fierxkreffzniug :tillhandahållan- i Öinfjfiilurå-nu,

 

Torsdag" nytt: program.

Barn äga tillträde i målsmansvsällsvkap till första afdelningen.

 Aprilnumret af tidningen Biografen tillhanäah. i lrniljeat-lnlmeksm.V

 
 

 

 

 

---V--3v

Kristinehamn NVS. AL-BNärmlauds Bokkryckex-l

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain