#7700: Stanley

:i

 

 

 

 

 

 

  

 

 BIOGRAFEN

 

 

 

Pr. u. m. Torsdagen den 15 l. o. m. Söndagenuen 18 mi
föreställn. börja ullundugur älven sänd. hl. 7 o. 9 e. m.

 
 

. v - I
Sasungens 11:e timme H
hafr det lyckats oss ; att ain-w
skaffa. en .film som .så-väl i
Sverige som i utlandet har
väckt det största uppseende.
U Bilden är enastående stor-
slagen och ytterst spännan-
de, spelet år mästerlig-t, iscen-
sättningen praktfull och
fulländad.- b

 

 

Tvàtimmarsskådespelet

 

Elli ä

Drama i 5 akter.

l en portugisisk stad vid spanska gränsen-
I byn Ftihringen i Westfalen.

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Fö rsta akten:
And ra akten:

människor hata.

llllllill ill 211m] lllllll lållLlllll lllglil lill llll ill 2 llllllllill- ill llllilllii.

ENNAP film är ett storslaget bevis på kinematografiens
fullkomlighet. Bildserien är öfver 2,000 meter lång och

1 från början till slut bjuder filmen på ett enaståendeintresse.
 Allt starkare och starkare spänner sig handlingens tråd för
att slutligen i sista akten nå sitt kulmen. Filmen är iscensatt af

i Vitascope, Berlin, utgifvare-af "Kvinnan utan hjärta", "När
tilliten brister" m. fl. H Med denna 2,000 meter långa bild-
serie kan man säga, att firman lyckats slå rekord. Upprul-

andet af filmen tager TVÅ TlMMAR i anspråk och är filmen näst
"SAMHÄLLETS OLYCKSBARN" den längsta film, som
någonsin inspelats.
.0 Ett mästerverk af biogrzsf-dramatik.r .9

Prakttullt.

Spännande.
.- RIKT ILLusTRi-:RADE PROGRAM i BILJETTLUCKAN.
Måndag nytt program.
.- BARN uNDER 15 ÅR ÄGA chE TILLTRÄDE. .-

.J

 

I"

"-

 

Tredje akten: d:o d:o
Fjärde akten: l Portugal.
Femte akten: d:o.
AKT i. Mörkrets makter. AKT 2. Konstnärinnan. AJKT 3.
Minnet från det förflutna. AKT. 4. Nätet bindes. AKT 5. När

I huivudrowllen; Frök. Henny Veisse.

.-

 

 
 
 

 

 

 

  
  
 

 

Aprilnumret af tidningen Biografen tillhandah. i biljettluckan. ..

 

 

l J

Kristinehamn 1913. A.-B.Värmlands Boktryckeri

-f-1

 

r

 

 

 

 

.
ll
i
f
i
l
.
11
i
r
. i
H l
r.
1l
l
.
i?
,
i?
..
..
l
r
ll
.
.
r
i!
.
.l
i
.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain