#7697: Stanley

lwf-:J

l

 

Fl. ll. lll. llllllillll lllll lll. ll. lll. lllllllilllll Illll ll lllllllll
Enreställninenrnn härin nltn nnenr lit. 7 o. 9 e. nt.

 

Stotslneet Z-timmnrsnroetnm.

Ile närleiullnste ninrntnyneternn tinnns nlltill snmmnntitnln i Stanley.-

 

Första. afdelningen:

Forint och tull enl tlnesln

0 Praktfulla bilder från vårt härliga Dalarna .0

Modern Stàlindustri

Intressant och åskådlig industribild från ett af världens största stålverk.

 

 

 

 

 

 

 

framför oss.

 

 

För oss svenskar är järnfabrikationen af särdeles stort intresse, :en af Sveriges huf-
vudnäringarv. Vår bild är särdeles vällyckad och visar oss tillverkning af järn i stor
skala. Vi få således vara med om ugnarnes laddning med koks och malm, få se det rin-
nande, glödande järnet där det störtar ned i väldiga kaskader, bildande ett fullkomligt
fyrverkeri, ett i sin storslagenhet märkligt imponerande skådespel. Ej mindre intressant
är afkylningsprocessen, och det slutliga uppsamlandet af det från slagg befriade stålet.

 

E: :t 1:
1

ORMBETTET

Nervspännande cowboydrama från Vilda Västern.

Jim är en ensam farmare långt ute i Vilda Västern, som sällan ser en människa.
Där utanför står en skygg, sorgsen och bönfallande

En dag knackar det på hans dörr.
ung flicka, som räcker honom ett bref.

Det är från hans gamle vän Horace, som ligger på sitt yttersta och nu anförtror i hans

vård sin enda dotter Emma.

Jim ber henne vara välkommen och Emma tar hand om hushållet.
Men en granne .gör fula anspelningar på hvarför Jim tagit en kvinna till sig och Jim

tuktar bakdantaren.

Men Jim förstår nu, att han ej kan skydda henne, om han ej gifter sig med henne, och
han gör henne det förslaget men lofvar att samtidigt vara endast som en far för henne.

En dag hjälper hon en cowboy Bob som råkat falla tilllmarken och skada sig. Och
när denne en dag slår sig ned vid hennes sida för att tacka henne, visar en granne Jim de
alpåt de unga hållash är hans svar. i

När så Emma en dag är ute i skogen, blir hon biten af en orm, och Bob skyndar till,
hjälper hem henne och därefter till läkaren på sin häst.

unga, men Jim bryr sig ej därom.

Jim, hvari saken förklaras.

När de rida bort, varsnas de af en cowboy, som genast talar om det för Jim.
Ursinnig af svartsjuka stoppar Jim revolvern på sig och ilar bort på sin springare efter få

dem båda.

Nu upptäcker cowboyen brefvet och inser hvilken fara de unga oskyldiga sväfva i. Och
han rider af i vild fart efter Jim för att tala om hur det förhåller sig.

Det blir en förföljelse som i spänning och susande fart söker sin like.
lyckas cowbyen få Jim fast i en lasso och förklara saken.

karen förklarar, att bettet ej är lifsfarligt.

De ha funnit hvarandra som älskande.

Men efter förklaringen sjunka Jim och Emma i hvarandras armar.

 

Men först ha de lämnat ett bref till

Men slutligen
På lasarettet återses alla och lä-

 

 

 

 

- sanne-enba-

n- Naturkolorerad praktfilm.

HH

 

.-

I nordöstra Frankrike och Lognyskogen ligger som en lycklig liten vrå Euredalen

En vacker och liten stilla vrå af världen.

Här och där synas några små täcka villor, säden är mogen och vajar för
. vinden. emigrera.teliateaeierede Sig traktens Släffef- i

 

 

w

 

ings 100-årsminne

INTRESSANT BILDSERIE.

 

så)

Petters telefonflirt

Ett dråpligt franskt lustspel med den oförbätterlige Prince i hufvudrollen.

 

 

 

 
 

Andra. aidelningen:

 Beten nntilienhet 

 

 

...W

vvvàmwååååå

Heltimmesskåttespelet

ROSA BEH-

k Den Kvinnliga detektiven.

 

 

 

 

FÖRSTA AFDELNINGEN.

1. Den berömda detektiven Rosa Bell
får meddelande om en uppseende-
väckande nyhet.

2. :Några för statens säkerhet viktiga
dokument hai morse försvunnit.
Vi måste finna tjufven innan denne

EEE

Innehållsförteckning:

hinner lämna dokumenten vidare). 21-

3. Rosa Bell börjar sitt arbete. 
4. Mötet med sekreteraren. 24.
5. Där stölden begicks. 25
6. En noggrann undersökning. 26.
7. Utan resultat. 27
8. Ändtligen ett spår! 
9. Den kvarlämnade cigarretten. I 30
10. Rosa Bells misstankar. 31
11. :Jag röker gärna en cigarrett, min 32
herrele 33
12. Sekreterarens cigarrfodral. 34
13. Jämförelsen. 
14. Misstankarna bekräftas. 37.
15. wSkuggade. 38
39

40

. På Hotell Imperial.

. Den okände främlingen.

. En misstänkt sammankomst.

. Rosa Bell i arbete.

. De två mis stänktaöfverraskas just

. Den innestängda detektiven.
. Repstegen.

. Den räddande vindsluckan.

. Undsluppna!

. Ett djärft beslut.

. En hemsk färd..

. Mellan himmel och jord.

. Krafterna svika.

. Räddad i sista stund.

. De två automobilerna.

. Förföljarne och de förföljda.
. Vid järnvägsstationen.

. Fällan.

. l den fientliga automobilen.
.i Fångade.

. På polisstationen.

. Dokumenten tillrättaskaffade.

 
 
  
  
 
  
  
   
    
   
    
  
  

ANDRA AFDELNINGEN:

som dokumenten skola byta ägare.
Flykten.

På hotellets tak.

Detektiven hack i häl.

För sent.

 

 

Beskrifning tiIIbandalzåIIes i biljettluckan.

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag (9. Torsdag.

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

 

 

 

 

E.tinnitu-H

- Brosnan-ning

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain