#7696: Stanley

IfM-:E I

EnStlllllllil" 
.  Bloonnrnn

Fr. n. m. Minnen lien lll I. n. n. llnsinunn din lll lnnusli
- föreställningarna min nlln nunnr nl.) n. 9 e. m.

Storslugel Z-limmursnrnrnm.

llle lilllBllllliSlli lllllllilllllllillllli lllllläl illlllll Söllllllillllllllli i slilllliv.

 

 

 

Första. afdelning-en: I

pRBW lllWl llBCllllllS llllllelel.

 

 

tilllllllllSBIl l llllllellllllltl.

Utomordentliga skildringar rörande nordiskt vinterlif och

K nordisk natur.

Denna film för åskådaren till och genom ett typiskt högsvenskt vinterlandskap. Man
ser först ett slädparti, vidare en skara manliga och kvinnliga skidåkare, alla på väg till Tänn-
forsens berömda fall. Vid framkomsten hit mötes man af hänförande taflor, vilda och stor-
slagna. Det frusna, snöomkransade fallet ter sig med sitt yrande skum, sina isafsatser som
en tafla af öfverväldigande praktfull skönhet.

En af de lifligaste oeh ståtligaste turistbilder, som någonsin
visats!

I Unlilnurnden vid häslsunlel. i

 

 

Intressant bildserie.

 

 

 

-II än
l än

 

l
I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtats politik

SKATTEN I SKOG-EN.

Spännande drama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ä-

u
n J.

- nös-rnnnnsnnr-

- ,. f llllllllllUlOleltlll llllll lll SlolellQQll" SllUllllQl.

LEUUIU. BLlHlll llllGER

LusTsPEL FRÅN GAUMoNT.
l hufvudrollen: Fröken Susanne Grandais.

 

 

I IL-...iEi-J

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

n

lr

Å i (9.0 ;
i . ,

 

 

Andra. :utdelning-en:

W." Extranummer. W

I n.UNIK 001! PANTERN

DANS!! KONSTPILM.

Hellimmesikàdesnelet i

rll Inn trän nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 2 akter.
lscensnli nl llil IilnllGRllell, Köpenhamn.
HUFWDPEBSONEBNA:

Loyden, violinvirtnos . . EINAB ZANGENBERG
Ester hans hustru . . . DITH PSILANDER.
Doktor Holm . . . . . . Anton de Verdier.
Improssarion . . . . . . Peter Kim. V

äE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fager romans från konstnärskärlek är filmen "Bris-
tande Strängar". y"jag skänker dig min konstnärssjälw,
så -ljuda de ord konstnären på sin dödsbädd riktar till
sin unga maka, där hon förkrossad böjer sig vid hans
läger. "Intill Idess, du älskar en annan, må du behålla
densamma", och orden gå i uppfyllelse. Som sin make
en gång vinner hon triumfer, men då mitt i samma kom-
mer kärleken. Den unge doktor Holm har alltid visat
henne sin hyllning och hon lär sig älska läkaren  men
samtidigt brista också violinens strängar, konstnärssjälen
har flytt, dess mission var fylld. i i

W

 

Beskrifning tillbandalzålles i biljettluckan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
i ... I x1

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

 

 

 

 

I Lem-arr.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain