#7693: Stanley

r-nwP

1

I STANLEY-

BIOGRAFEN ,

 

 

 

V.

fl. ll. lll. Ninililljlll Illll I l. ll. III. llllllillllll lIBll I illllllllllll
Föreställningumu häriu ullu ungar kl. 7 o. 9 e. m.

Slorslugel Z-limmursnmemm.

IIE IIIIlIIBIIIIIHSlIl IlIIIIIIäIIWIIIIIIIlIIi IIIIIIHS iIIIIII SHIIIIIliIIIIIIIIIII i SliIIIBV.

Första. afdelningen:

 

HevyölverveckansNyheler

Senaste Vecko-journalen som innehåller verklighetskine-
matografier från olika delar af världen.

I .0 Intressant och innehållsrikt .0

-: Ur djurvärlden :-

En synnerligen intressant bildserie.

 

 

.JJ

I
IL

 

 

 

IIIIIII IIIIIIlIIllIIBIIlII IIIII SID

Eli III SIISUIIQEIIS IIIISIII IlIIIlSIIII SIlIIlIlIIlIIIlIlllQl".

 

 

F
f

till sin herre.
het. Och från den stund är det slut med nöden i familjen.
plats för Jack, som nu med lätthet håller nöden borta från det Iförr så fattiga hemmet.

Slnl SIISUMIIUIIBI, från SELIG, CIIICIIGU.

årlig!! elens lön

eller Tidningsgossen.
Skådespel, iscensatt av den världsbekanta firman Selig i Amerika.

Jack Logan är en liten tidningspojke, som bidrager till hushållet så gott han kan
En dag finner han en liten hund som blifvit skadad i sin fot, men genom lämplig be-
handling blir den lille gynnaren åter frisk.
Han är jack till mycken hjälp, han säljer tidningar för honom, han väcker honom om
morgnarna och hjälper honom på alla sätt. Men nöden hotar hemmet, och för var dag
blir det allt sämre.
En dag tappar en rik bankir på gatan en del värdepapper som hunden hittar och för
Denne återlämnar dem till bankiren som blir rörd öfver så mycken ärlig-
Bankiren ställer om en bra

En särdeles vacker bild som måste tilltala gammal och ung.

MÄsTERuGT BARNASPEL.

I Sleipners terränglöpning I

i Stockholm.

Intressanta idrottsbilder.

Artisten fastnar i garnen.

Lustspel från firma LUBIN.

4-

 

 

 

 

 

 

r

  
  

sensationsdraamar 1 2 akter.

 
 

 

Andra. atdelningen:

i! Dansk Heltimmesbild vi!

 

q W

 

 

 

Inspeladt afldanska skådespelare.

l hufvudrallen: Fröken Emilie Sannon.

 

 

EE-:H

PERSONER:
Fabrikör Gröndahl Greta, hans fosterdotter : jack Morton.
gå
I ÅFDELNINGÅR:
I I. z n.
1. Fabrikör Gröndahl och hans  :Båttäeåzten
2.  is. Förföuaiaen börjar.
3. Den stränge fosterfadern. 19" Räddade med knapp "öd-
4. Greta vill befria sig från förmyn- 20- Flykten tm sjöss-
darskapet. 21- Än en gång räddade.
5. Budskapet. 22. Ballongen.
I 6. Hjälp. mig att komma härifrån. 23- Ti" Väders-
7, Jack Mor-ton, 24. En våghalsig färd.
8. Vännerna komma på besök. . 25- Lillan brister.
9. Vasen. 26. I hafvet.
10. En excentrisk idé. 27- NY förföljelse-
n. En oväntad upptäckt. 28- Närmare målet.
I 12. På besök i fabriken. 29- Oförsiktigheten.
13, Det första mötet, 30. Ballongen antändes.
14. Ett obehagligt sammanträffande. 31- EXPIOSIOIIBII-
15. .Jag vill hjälpa Greta härifrån.. 32- Mot jorden.
33. Bland spillrorna.
I 34. Räddade.
I E IEI LE-I 35. Döden försonar.

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

gexplusionen

 

 

  

.d

 

 

 

 

lf...-

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

 

 

 

 

]

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boknykcri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain