#7690: Stanley

I

 

 

 

n   mennmmm;

 

 

 

I

-. BIOGRAFEN

 

 

FI. ll. Ill. lllllllillllll Illlll ll l. ll. Ill. illlllliillll lllll ll illlllllllllll.
företlillnlntnrnn hörltl nlln tlllnnr lll.7 n. 9 e. m.

Storslutel Z-limmursnrotrum.

llf llllIIlEl-llllililf lllllHIilllWllElllIllll lllllliS illllll Sillllllillllllillil i Slillllil;

Första. afdelningen:

.4P4V4P04P4P4P4P-4P4P (P04P4P4Po

Magnifik naturmàlning. = Hàuförande turistfàrd.

lrin llmunln nll lnnlinln.

Några mil genom Öfre Österrikes fjälltrakter med dess utsökta flodpartier.

Gmunden är som bekant en liten stad på sex à sju tusen inv., belägen i
det bergiga Öfre Österrike. Den är för turister bekant genom sina utsökta söt:
vattenbad. Vi färdas med en komfortabel flodångare uppför floden Traun forbi
slottet Orth. Denna flodfärd efterlämnar ett oförgätligt minne; framför den hån:
förde åskådaren vidgar sig det ena panoramat stoltare än det andra. Och da vi
omsider nått Traunkirchen, studsar vår fantaei inför de jättelika fjällmassor, som
kanta floden på ömse sidor. Traun är Iifligt trafikerad i följd af den stora salt-
frakten från Österrikiska Salzkammergut.

45454 Poooo

 

00004IP045450
-

..............-.lt
Ildbdbbwoodboldb4b4b4b04b04bll
-

llllllll "RIISSOS" billllllllel".

0 0 Dressyrskicklighetens triumf. 0 0

 

I

Under-apan sRasson ådagalågger mänsklighet iI hög grad. Hon cyklar, snyter sig

går på lina, äter på ett om sällsynt härmningsförmåga vittnande sätt. Särskildt som ekvi-

librist torde hon slå alla mänskliga rekord. Hon förstår till och med konsten att sköta
en kinematografapparat. Och framför allt är hon en öfverdådig humorist.

JoLAs LöFTE.

Storslagen, spännande indianbild. "w

indianflickan jola blifver tillfångatagen af några banditer, men befrias af en guldgräf- I
vare och blifver förd till dennes bostad. Jock, guldgräfvaren får därefter underrättelse från f
sin fästmö att hon och hennes fader anlända med en karavan. I

Jock sänder Jola tillbaka till hennes stam och hon lofvatl honom vid afskedet att senare
visa honom ett ställe, där han kan finna guld. .

Indianerna hafva emellertid fått. veta, att en karavan är i annalkande och angripa den- :
na samt taga till fånga Jocks fästmö och hennes fader. De bindas vid ett tråd för att brännas. -

Jola beslutar underrätta lock om hans anhörigas belägenhet, men hinner ej utan möte,- f
på vägen indianerna, som tillfångatagit Jocks fästmö och svårfader. "

Jola räddar nu Jocks fästmö från att Iefvande brännas, men finner därvid själf döden" I

 

.XS-JJ.X&JI.KV IÄVJÅVJÅ.VJÅF-JJXVJXVJÄYÄVJÅQÅÅ

.J

 

Tththr-YtTr-SXYHYIhinifthhYÖäX-thfankä YerYKr"iX"frän"frän"mefrwN-lr-wX-IAYKFWI bn" .r

I f; IB!

Intressanta bilder från staden BIngham i Utah.

Staden Bingham ligger inklämd i en dal mellan skyhöga klippor och före-
ter därför anblicken af en enda lång gata, 6 engelska mil lång, men endast 60
fot bred. De kringliggande bergen äro utomordentligt rika på koppar.

le-:HMAN

SOm pepparkaksgubbe.

 

 

Kemisk scen.
m

 

 

Andra. utdelningen: 1 l i

Återigen ett glansnummer, mottaget med

stormande bifall öfverallt å kontinenten.

 

Heltimmesdramat

 

llnnlnn nsln llnmn ii eller nn in nhlier.
lnsneluill ut nemiirlnu nlslni skådespelare.

PERSONER:

Furstinnan Wera Dolowska Grefve Sascha Odeschi
(hemligt förlofvud med furstinnan)

Grefve Alexei Woronzow Wanda Losinska, hans brud

Polismåstaren i Petersburg Luckow, polisspion

 

 

 
 
 
 

Oerhördt spännande. Praktfull iscensåttning.

 

Beskrifning tillhandahåller: i biljetlluckau.

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt pro-gram Måndag Q Torsdag.
l ]

 

 

 

Kristinehamn liillä. A.-H. Värmlands Imkrrykeri. I

WN c

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain