#7688: Stanley

F

 

 

I En

  
 

 

 

 

 

I---------J

san  f ilan-
  BIOGRÅFEN

in. a. in. llanllannn ilnn li i. n. ln. Ilnsilaann ilnn lll innlnnlinl.
raresiallainaarria narin alla aaaar lila a. a a. m.

Slarslatel Z-limlnarsnraaram.

llB llillllflllllililli lllllUlilllYllBllillli llllllii illlllll Sillilllilllllillli ii Slillllliv.

 

 

 

Första. afdelningen:

QIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIDIIBIIUIIIIIIII

Veckans Nyheter.

m- Den senast utkomna Pathé-Journalen. .-
0

"UIIIIIIDIIIIIIIIIIIDIDIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIDIIDIIU6

Jananslla illrnllsainintr.

Ef" Intressant bildserie. "w i

6

"6

9gumman"o
onlllulaliiaulp9

9

 

Hilleharnel från Newyaik.

eller.

7-åringen som cow-boy.
Starkt spännande barna- och Wild-Wostilrama.

Farmaren beger sig in i New York och börjar där,iunder sina ströftåg i stadens par-
ker, mata de små hungriga gråsparfvarne.

En ihungrig xsparf- är den lille 7-årige Tom, som är utan hem, en gatans son, och
farmaren förbarmar sig öfver honom och tar honom till hotellet, pysslar om honom och
tar honom slutligen med på tarmen. .

POch snart se vi lille Torn som en käck cowboy tumla om på hästryggen.

En dag bege sig de vuxna cowboys till dans. Men dessförinnan har ett uppträde
ägt um, som skulle bli ödesdigert.

rPar-mens Indianer ha kommit öfver seldvattenn och då farmaren tar ifrån dem det,
dra de hotande bort. Ett öfverfall planeras. Tillfället är lämpligt. Cowboys äro borta.
Och nuI smyga sig rödskinnen, starkt beväpnade, fram mot gården, där farmaren möter
anfallet med revolvern i hand. Men lille Tom smyger sig ut genom ett fönster, sadlar en ,
häst och rider i vild fart trots sina 7 år till cowboysdansen, där han omtalat den fara
farmen sväfvar i. Och inom kort äro indianerna och cowboys inbegripna i den vildaste strid,
som slutar med att1 de förra drifvas l floden. Men för lille Tom hurras det tre gånger,
7-årlngen som utförde ett hjältedåd.

Något mera storslaget ifråga om barnspel har aldrig förr presterats!

 

!Brindeioncs airesa !

 Aktuell nyhet från den världsberömde .flygarens I
à- besök i Stockholm.

 

 

 

---lll-l:
I, SlSlll -llillfl flllll llllltllllll, lllf- lli llllllll.

llarlell anli närsllnlhel.

Lustspel med äkta amerikansk humor.

 

 

Andra. atdelningon:

 

 

 

  

Heltimmes-Skådespelet

Ghantiörens
Hemligth

Drama i två akter. 0 Handlingen försiggår
i Köpenhamn i våra dagar,

H UFVUDPERSON ER:

JOHN BANG, grosshandl ........... .ANTON DE VERDIER.
KATE HOLM, hans fästmö ....... .Johanne Fritz-Petersen
Etatsràdet SCHMlDT,johns onkel r r r f

MEYER, börsagent ...................... .Charles Lowaas

VICTOR. chaufför .........  .......... .Holger Reenberg

I AFDELNINGAR:

l ll. I

1. Ett välkommet budskap. 23. Meyer vill öfvertyga sig om att under-
2. En lyckad spekulation. skriften ar akta.
3. Chaufförens hemliga kärlek. 24. Hos onkeln.
4. Förtjänsten utbetalas. 25. lmeptackten.n M I
5. Den lnya stora spekulationen. 26. baken anmales for polisen.
6. En liten varm hälsning. 27. l domsalen. a
7. Krisen. 28. Domd till 2 ars straffarbete.
8. Papperen falla. 29. Tva ar senare.
9. Ruinerad. 30. En liten flitig sömmerska.
10. Chauffören tillstår sin kärlek. 31. befrielsens timma.
11. l rätta ögonblicket. 32 Vid fangelsets port. B
12 Afskedet. 33. Anställd vid brandkaren.

- 13. En förtviflad situation. nPengar senast 34. Fred och kärlek. o
i morgon annars försattes ni i konkurs.) 35. Pa sällskapsaiton hos etatsradet.

14. Chauffören söker och- erhåller en ny plats. 36. Gästerna begifva sig hem.

15. John söker hjälp hos sin onkel. - 37. Den berusade chauffören.
16. En afslagen bön. i 38. Olyckan.

17. Lyssnaren. 39. Eldsvadan. I

18. Ett svagt hopp. 40. Brandkåren alarmeras.
19. En mörk plan. 41. Etatsrådet räddas.

20. Chauffören förfalskar handteckningen. 42. En döendes bekannelse.
21. Vid ruinens rand. 43. Chaufförens hemlighet.
22. Förbindelsen. 44. En bön om förlåtelse.

45. Frid och försoning.

Beskrifning tillhandahållas i biljettluckan.

 

 

 

Barn äga tillträde 1 mål-smans sällskap endast till första afdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.
E-- 1

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Vlrmlands Boktrykenh

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain