#7687: Stanley

EEf

STllllLEY-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  

 

 

I
lr. e. m. leralaeen len ll l. e. lll. Sialaeen lea ll Seelemler.
företlllllllllltlllllll hölllt tlllll tilltlllll lll. 7 ll. 9 e. lll.
SlUlSlllQBl Z-lllllllllSlllllQllllll.
lle earllelullasle aieuralaellelena finns alllill sammaalirlla a Stanley.
Första. afdelning-en:
Invigningen ai I.Salla-iår
bada-ns lryrlm. W
a o1 o o i o oo
i llmlealll l llarlltlallen.
.e 0 Härliga. naturscenerier. 0 2,
l Den alltid gråtande
i En roligt Lustspel an. Från Vithagraph
I Andra. atdelning-en:
.I- I I I I I I III .rm-:T
I I
I Årets första. stora. I
I Asia Nielsen-Panama. . I
I I
: 11.-ammassuaaesaelel w :
I I w
- panskt 
IX . I .
I - I
I -I- - I E
I I
I I
I xI
IÅ I
I I
I I f
I o Mästerligt drama i 4 akter haf Urban Gad. .Ill-
E filmen ar iasaelall i Sevilla, Seanien, nell trakten laremlariae. å
i å Fiarlle akten lirsiuaar aa Starwars-aina Plaza llel leres i Sevilla. ä
"u
8 I hufvudrollen: gl:
2 ASTA Hull-SEN r
m I öfriga roller spanska skådespelare. e-n
5 Gay earra Aware: och Manual Eaparearamarömrlaeoraadarar. - carr- w
0 referensram: :Jie :ätit-...-  g"
ä 5"
Ö. Scener: :4

 

  
  

Första akten: l Sevilla. Efter tjurfäktningen. -- Sevilla nattetid.

Andra akten: a Fattigkvarteren. Gayetanos hem.

Tredje akten: n med omnejd. Bland bergstrakterna.

Fjärde akten: r På Plaza del Tores. De stora tjurfäktningarna.
Akt l.

l. Efter tjurfäktningen. 2. Det första mötet. 3. Toreadorerna. 4.När klockorna
ringa. 5. Natt i Sevilla. 6. Striden. 7. Efter spansk sed förrättar Gayetano bön
efter tjurfäktningen.

Akt. ll.

l. Juanita uppsöker sin moder. 2. Conchita får visshet om att hennes kärlek ej
längre är besvarad. 3. Evig trohet M eller död. 4. Den försmåddes ed. 5.
Lyckliga dagar. 6. Afresan till tjurfäktningen;

Akt lll.

1. Eden bringas till utförande. 2. Bortröfvandet. 3. Svartsjukan som väktare.
4. Bland bergen. 5. Förtalet segrar. 6. Juanita begagnar sin makt.

Akt IV.

l. Den andalusiska kvinnans hämnd. 2. På arenan. 3. Tjurfäktningarna. 4
Gayetano på arenan. 5. aManuel, Manuell) 6. Den döende vännen. 7. En
objuden gäst. 8. Vid madonnans bild. 9. Och ödet uppfyller eden.

Denna gång har Urban Gad förlagt handlingen i sitt nya drama till Spa-
nien och är filmen inspelad under de stora tjurfäktningarna. Med äkta sydländskt
glöd är det dramatiska i filmen skildrad. Asta Nielsen lyser som vanligt denna
gång kanske mer än eljest, då ju hon i Carmen-Juanitas roll får tillfälle att lägga
hela sin stora och gripande konst i dagen. i

Denna film måste betraktas som den mest storslagna af alla filmer däri
den uppburna danska konstnärinnan spelar hufvudrollen.

Åt allt har hon lyckats finna uttryck, åt sin svärmiska kärlek till dem
römde toreadoren, hennes hat till den andre, då han lyckas genom förtal dra-
ga Gayetano från henne och slutligen hennes stora scen på arenan, då hon
fullbordar hämnden. Dock toreadoren har svurit att gifta sig med den fallnes
syster, då kommer hon än en gång och frestar honom. Hela hans kärlek väc-
kes och vid Madonnans bild, där de svuro hvarandra evig trohet - eller död,
fullbordar ödet eden . . .

nell llllSlll llSlll-lllllSell-llllll Slllll lllllllllllllll.
S112] Bill lllfllSlllllllllQ älll llElllllllllllSllHlllll.

Beskrifning tiIIbandabållesj biljettluclmn.

 

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första utdelningen.

Nytt program Måndag Q Torsdag.

= :I

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrylaeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain