#7685: Stanley

i BIOGRAFEN

 

 

Fr. n. n. nintntn in Zl ttnl. t u. n. llnsimtnltnl tln.
töreställnintnrnn hörn! ulln tunnt till o. 9 e. m.

Storslntet Z-timmursnmtmm.

lll lllllllllllllill lllltllllllllltllllllil llllllilS lllllll Silllllltlllllltll il sllllllll.

 

 

Första. afdelningen:

Den senaste Journalen. .0 Utemlandsltrönilla.

   

EN NY sPoRT.

Vlthag-rahpnlm. .

Uppfriskande badscener. På elefanternas rygg bår det i väg ner i vattnet och från ryggen
dyker man ned i det våta elementet, medan jättedjuren äfven de tyckas må synnerligen väl
af att få ett uppfriskande bad.

 

 

1

 

 

Aktuell nyhet!

"uefllllesesuo hemsk"
i undefgun .

Det mäst spännande strandningsdrama som någonsin visats.

Ibland årets stora sjöolyckor intar den stora passagerareångaren :Veronesesn strandning
på Portugals klippiga kust utanför Oporto ett af de främsta rummen.

1 en rad gripande och uppskakande scener bevittna vi, hur den stora ångaren slungas
in på refven, öfverspolas af väldiga vågor och slungas på sidan med sina 460 passagerare
och besättning.

I flera dagar kunde man icke nå fartyget, men slutligen lyckades man, hvilket allt visas
på bilden, nå fartyget med raketer och etablera förbindelse.

l räddningskorgar föras passagerarne i land genom bränningarne och omhändertas af
strandbefolkningen. 19 personer omkommo.

En bild värd att ses af alla.

 

 

V V WWW
.Am-Am

 

L

 

 

Senaste nyhet från Gaumont Paris.

 Hummer  nå -franskt vis-   "  

Urkomiskt franskt lustspel.

l hufvudrollenå Fröken Susanne Grandàis.

De båda unga äro ute på en liten rekreationsresa och kommer till franska kusten. Där får den unga
flickan se en del fiskare sysselsatta att sortera hummer och hon blir förskräckligt lysten att få en sådan.
Men de äro dyra och han vill inte, men gifvetvis finnes inget undantag mot regeln att wdet kvinnan vill I
etc.) och han lofvar henne skaffa hummer. På kvällen går han ut för att fiska, men det blåser upptill
storm och han vågar inte ge sig ut. Emellertid kommer han öfverens med en gammal fiskare att få
låna oljekläder af honom och köpa några humrar. Men upptäckten kommer och det blir annat af för
honom, tills en humerKV åvägabringar försoning på ett synnerligen oväntat sätt. -

En skrattpjäs af rang, genomsyrad af den allra roligaste humor...

Hela filmen elegant kolorerad.

 

 

Andra. atdelningen:

  

.VÄRLDSNYTI

Återigen kunna. vi visa någonting

M verklig-.t storslaget W

inom kinematografien.

 

 

 

 

Ieltimmas-, kärleks- oeh sensationellt-amat-

VI lll     lll

eller

DEN FALSKE PRINSEN.

Enastående drama i 3 akter o. 66 tablåer.

 

Inspeladt af samma firma som skapat den väldiga
succéstilmen QUO VADIS.

 

 

PERSONER:
Storfurst Wlaclimir af Silistrien. Alexandra, Backines dotter.
Backine, Silistriens tronregent. Chichito, dansör, påfallande lik prinsen
Cyril Sobiesky, Backines kammartjä- Prinsens fäktlärare.
nare och förtrogne. Thais, dansös.
Olga, furstens kusin och trolofvade. v I

urbana un lnuEuALLET =

Backine, som gärna vill hafva sin dotter som furstinna på
Silistriens tron, röjer prinsen ur vägen för att få fritt spel-
rum. En dansör vid namn chichito, hvars likhet med prinsen
är slående, värfvas till medhjälpare. Redan tror sig de mörka
makterna säkra om segern, då den verkliga prinsen återvän-
der i sista minuten och förrädarne få sitt straff. I

lscensltttnlnttn tr" ett mästerverk och tilmen
den mist storslntnu som nitonsln utkommit.
nuntllt ntnltt och eletuns. llum, se och tim!

Beslrrifning tillhandahållas 1" biljettluckan-

 

 

 

 

 

Barn äga tillträde i målsrnans sällskap endast till första utdelningen.

Nytt programI Måndag Q Torsdag.
I..:- I" i . 1

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain