#7679: Stanley

Fl. e. lll. lltnllllell llln ll l. ll. lll. llllsllillln lien 15 lllll.
Föresl. börja hvarfl..7 e. 9, Sönd. 5, 7 e. 9 em.

Slorslueel2-limmersllroelum.

llB Vällltlllllitlli lillilllilllilllillillli llllllilS tillllll Silllllllllllllllllil il Slilllllll.y

 

Första. afdelning-en:

 

 

"Illietl blixllàg rumll jorden."

Den senaste Vecko-Journalen.

 

 

 

lä

 

Ego

Hus kenservelul Sandberg. i

kHur djur uppstoppas och konserveras.

0
o
s?
n

g Ett intressant besök hos konservator Gunnar Sandberg i Stockholm. g
9 00
o47:: nunnan av

 

 

QOOOQOOOOOQOOOOQOOQOOOOOOQOOO

 

  

Stol-slagen amerikansk nyhet!

l eviga frestelsen.

I en liten by i Irland bor en rättskaffens man vid namn Patrick med sin hustru
och lille son. Han har bara ett fel, nämligen vant sig vid att dricka. Han beslutar
bättra sig och reser därför till Amerika, där han får plats som eldare i en verkstad.
Trots sitt hårda arbete och kamraternas ständiga frestelser, dricker han icke mera.
Han skrifver till sin hustru och omtalar för henne det goda resultatet och hon svarar
honom. att han då ändtligen kan komma tillbaka, då hon snart skall sätta ett litet barn
i världen. Han bestämmer sig att redan nästa dag resa, och när han tänker på sin
hemkomst blir han rent vild af glädje. Plötsligt upptäcker man å verkstaden, att en
ångpanna är läck, och man kan vänta en explosion. Alla arbetarna rusa sin väg, men
Patrick stannar kvar och får klar säkerhetsventilen så att explosionen förhindras, men
han själf blir dödligt skadad. Medan han dör i sina kamraters armar, beder han dessa
meddela sin hustru, att han verkligen har öfvervunnit sin eviga frestelse.

 

...OOÖiÖQÖÖÖOOOOOOOOOOQÖ

Gripande. Mästerligt spel.

 

 

 

 

OOOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOO

 

 

 

 

 

 

QOOVOOOOOOÖÖQQOQOOOOQ009090060

En smakfull bild, som tilltalar hvar och en samt lockar åskådaren till ett godt skratt
på grund af de små bytingarnas befångda miner.

  

 

 

Andra. atdelningen: i

  
 

oeeooooeoeo coon oeegeeeeoeooeeeo

 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 

lleltimmeslustspelet

I lill el lllel
ll ll ll.

En munter:I historia från ungdomsaren itre akter.

Inspeladt af tyska skådespelare.

Det år ju sällan biografpubliken bjudes verkligt först-
klassiga lustspel. Men i PENSIONENS OLYCKSFÅGEL
med dess många befängda situationer, däri en liten flicka
spelar hufvudrollen, firarY biograflustspelen sannskyldiga
triumfer. Det är ett godt humör, ungdomsfriskhet och
lifsglädje som sprudlar i hvarje scen och säkert är att
denna film skall mottagas med enhälligt bifall och skänka

alla ett godt skratt.

 

PERSONER.

Herr Rabe

Will, hans son

Kathe, hans myndling

Fröken Diinnebier, hennes "förmyndare
Kadett v. Keller

.

asaeseeeeans a.,

v., 1 .. al

  

 

 

Endast i målsmans sällskap äga barn tillträde till hela programmet-

 

 

i]
lå
4

     
  
     
        
    
    
 

 

 

f... Sänllugur lll. 5 e. m. Fumllieleresltillnlnt. llll hum Hsu lllllrllle.
Nytt program Måndag Q Torsdag.

i 1

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1913. A.-B. Värmlands Boktrykeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain