#7672: Stanley

b

 

 

 

 

i

 

I-son m mmm.
l

 

W

 

 

i BIOGRAFEN

RIKS. 198

Fr. n. m. Mariann nen 24 I. u. m. unsnnuun nun zli Nuu.
Förest. härja hvanl. 7 u. 9, Sönd. 5, 7 u. 9 em.

 

 

 

 

Sim-laget Nyllelspruyraln.

llll llllllltlllllilslt llllllllillllvlltltllli lllllliS illlllll Sillllllillllllllli i Slillllll.

 

 

 

 

 

Första afdelningon:

Lagunerna.

Intressant sevärdhet

WWWWWW

0 Senaste lustspelsnyhet. 2

  inne Bubi har tur.

mamma in honom i en vindskammare en trappa upp. Men Bubi hör ej till de
naturer, som godvilligt låta sig beröfvas sin frihet. Han hissar sakta ned ett
bref genom fönstret till modern och säger däi att han skall kasta sig ut genom
fönstret om han ej får komma ut. Dä modern ej gör nägra anstalter att släppa
ut honom trots yhans fruktansvärda hot, kastar den uppfinningsrike bytingen ut
enY docka genom fönstret. Mamma svimmar. då hon ser ett bylte, som hon tror
vara Bubi, flyga ned på gatan. Dockan träffar emellertid en förbipasserande
rätt i hufvudet. Rasande rusar mannen upp i huset för att finna missdädaren.
Modern vaknar till lif, Bubi kommer till, erkänner allt och - förpassas genom
en spark ut genom fönstret af den rasande mannen. ter svirnmar modern,
mannen är nära lika illa däran, men Bubi har tur. Han uppfångas i förklädet
på. en förbipasserande tiänsteflicka, som dock känner sig mindre glad öfver sin
gudasända gåfva. Hon skyndar upp med Bubi till de församlade och återstäl-

ler där allmänt glädjen.

Ett särdeles roligt lustspel.

MAA

E Bubi har varit olydig -- ätit ur mammas syltburkar. Till straff spärrar

QOQQGQWMW

i
l
l

WOWMM

Nyhet från Pathé Fréres, Paris.

Mästerslwllen Romeo.

Det skall bli skyttetäflan och Romeo förbereder sig genom en serie försöksskott på
orätta platser inom och utomhus, hvarigenom han förorsakar mycken villervalla Vid skjut-
platsen tar han emellertid priset - ett konstverk, som hans fru krossar mot skallen på
honom, då han kommer hem, till lön för all förstörelse han anställt.

0 Mycket Romiskt. .0

WW

im -----Seelig-åilmremov8rdhetsoimngvfMN-"f-w -- sl-

Vattentall vid Pagsanjan.

En intressant färd i lätta Kanoter upp och
ned för fallen.

o

En missirslànd.

Firma Messters senaste lustspel.

 

 

 

Andra atdelningen:

II
..--- I
Säsongens största lustspelsnyhet.
Shakespeares berömda lustspel

II

ilvm i sn

eller

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Skrifvet ar 1600 och nu. förvandladt
. till en charmant konstfilm af
amerikanska filmsfirman
Witag-raph.

 
   
   
 
   
  
 
 
  

I Amerika och öfverallt i världen, där Stor-
brittaniens flagga vajar. har denna egendomliga
film väckt det största uppseende.

Det år intressant att se hur detta berömda
lustspel verkar på. den stumma scenen. Market
wlTAGBAI-E borgar ju för en förstklassig iscen-
sättning.

I hufvudrollen:

MR MAUBIOE GOSTELI-O

Bukrifning à 5 än tillhandahållas i bilioltluckan.

I

 

 

I målsmans sällskap äga barn tillträda till hela programmet..

 

Tidningen BIOGRAPEN utk. hvar vecka o. säljes i biljettluckan.

Nytt program Måndag Q Torsdag.Y

 

 

Kristinehamn 1913. 15.45. Vlnnlands Boktryckeri.

X "i STlllllJiY-I f

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain