#7666: Stanley

sunn-

Bissau-nn

RIKS. 198 1 i

 

 

 

Först. härja nvam. 1 u. 9, sänd. 5, n. 9 em.

Program fr. e. m. Måndagen den 29
Dee. t. o. m. Nyårsdagen.

Slorslutel Z-limmursnrosrum. Å

Veckans Ilvheler.

Gaumont-Journal mr 51.

 

 

 

Kniiskäraren.

spännanuemstspel nu NunmsK FILM. f

 

 

 

 

 

Konstfilm utgifven af Nordisk Films Comp.

Betty Nansen-Film

Prinsessan

Elena.

Skådespel i 4 akter och 66 afd. s

(I bufvudrollen: Betty Husen.)

Hufvudpersoner:

Prinsessan :Elena . . . . . 
Benton, statsminister . . . . . Svend Aggerhelm.
Henry de Bet-sin Kr Johansen.

 Fru Belly Nansen.

l. denna fiim står Betty Nansen på höjdpunkten af sin konst. 

l (le utomordentligt krävande roller hon har att framställa - då
hon rör sig i hofvets salar, stiger ner i det hemska fängelsets djup
för att rädda den unge officerens, krigsfångens, lif, eller då den stolta
prinsessan tar sitt lif, då hon erfar att den man hon räddat och som
hon älskar, är ovärdig hennes kärlek - i alla dessa uppgifter präglas
hennes spel nf en fulländning, sanning Och natur, som endast en af
konstens gudom benådnd, kan prestera.

Mästerlig isoensättning! Öfverlägset spel!

Ell mitltrwrk l nrlltlS lllllllilt
llllllllllltlitl

 

 

Barn äga ei tillträde.

058.! Fredag nytt program.

  
 

Tidningen BIOGEAPENS julnummer säljes i htljettlucknn. f

U.

 

E l

Kristinelmrnn 19121. A.-B. Värmledds Bnklryf-keri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1913
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain