#7665: Stanley

...am-.s

 

 

STANLEY-  

BIOGRAFEN

RIKSY 198 i

Förest. härja hvanl; 7 a. 9, Sönd. 5, 7 a. 9 em.

lll Välllltlllllalllt llllllllllllllllllllllil lllllljl llllllll Sillllllillllillllil il Slallllll. "
Säsongens tarsta :lamt-Program; -

Program fr. o. m. Torsdagen den 8
I t. o. m. Sönd. den 11 Jan.

t

F

 

 

 

 

 

 

Första. afdelning-en.

 

 

Veckans Nyheter.

I
"r
.I Senaste Helan-Journal.
I

 

 

 

 

 

I - -
i K
Jr sl! J; J: Jr sl) Jr x f sl; x f x 1 Jr J; sl; J: x f s f J; x f x I
"fix IF: få? få? G75? VF: G78? :757 .26x- "zzxcoqf" "får 976? 75? "Iaf (75? WR? ÖJA-C" 91A? .VF

 

Pappa på skämt.

 

Ä.) N!! år) Kv, NI) KY) K.) N!! K!! à!! Ny! KY) att!! oS!! Q!! K!! ;,I ut
IX

9:6" ål? wir- wåf .får 9,5:- wzr wif- wir wav-W? (År- wäf 01A? för för för W? IF A
--

I En fruktansvärd tanaaarlr.

 

 

 

 

 

Andra. utdelning-en.

.lv
f" 4

få Nordisk Films Etrdràprigr
x  Comp.x störeta lustspel
succes Mpa .

k-omediens  
område! ,  .2.akterhner

2 De. fyra
lamt rrnr  

film.

eller

Prinàiör en dag.

En journalist: lustiga älventyr.

 

 

 

 

Hufvudpersoner :

Journalisten Prince, carl Alstrup.

Robert nen-ack, hans vän, Lauritz Olsen.
Prins Carl Heinrich.

Borgmästaren i Waldeck, nr stribolt.
stadsfullmakaige Bauer, Pr. Bach.

WW
. I, Det säger sig själf att det måste vara något
säreget, något komiskt non plus ultra, som preste-
ras i en film, där Ilordisk Films Companis -W- kan-
ske världens W 4 främsta humorister på en gång
medverka. "Prinsen för en dag" är förvisso det
mest farliga för skrattmusklernu som framställts
å den hvita duken.

 

 

v VWY-YYY-wa IYWVYfY YYYTVYYYYN

Rikt illustrerad beskrifning à 5 öre lillbandnhållcs i biljellluckan.

  

Barn äga tlllträdo i målsmans sällskap.
Söndag kl. 5-7 Barn- och Familjeforestàllning.

Tidningen "Biografen" säljes i biliettlueken.

0158.! Måndag nytt program.

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain