#7663: Stanley

L STllllLEY-

" BIDGRAFEN

RIKS. 198 .-

Föresl. härja hvanl. 7 u. 9, Sönd. 5, 7 o. 9. em.

lll lilllllllllllilSlB lllllHlilllYlllllBllli llllllilS illlllll Sllllllllilllllllll l Slillllll.

S-rolrr Ninnrs-rnoennm

Pr. o. m. Måndagen d. 2 t. o. m. Ons-
dagen den 4 Mars.

 

 

 

 

 

 

Första. afdelningen.

I
(304 Underbara naturmålningar från .gi

oo BöMlSKfi SCHWEITZ i

En sällsynt pittoresk naturstudie.

Då vi färdas uppför de slingrande fjällfloderna, khvilkas stränder bestå af lodrätt
stupande bergväggar med en höjd af mellan 50--4100 mtr, får man osökt den före-
ställningen att de ofantliga bergmassorna under en geologisk epok remnat och på
botten af klyftan bildat sig detta alltid lugna, skugghöljda vatten, på hvilket vi nu färdas.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
Allt som allt: en oförgätlig färd! oh

 

h
II
n
I:
n
n
n
I:
n
:I
I:
n
nå
få
0

oohärm-"mm"inrim-m:I:Inn-m"allrum."traumat-:IInn-:Halmialila-:nullrnlilgo

 

 

 

l Mästerfilm från världsfirman SEELIG, New York.
i sålla.

slå- av

l Ungdomsdrömmars

Känslofullt och fint inspelad.  7-foer Jxlxy

 

 

En bild med verkligt fint innehåll.

fllllllllllllllll lll SClllllBllZBlllSl. I

En särdeles intressant bildserie.

 

 

 

VECKANS NYHETER.

i Eclair-Journal nao 5.

 

 

 

 

 

Andra. atdelningen.

4. , . . s- n.. V -. väv... .A . .Mex-mms, , in -., ..-A

I I v v I
f- .
:n :minnen innnslunne nennnmesnnu.

lnmmnl 
lv   nn nl.

Dramaxi 3 akter. II
ll .

    

 

 
  

 

återse.

 

 

AN minnes hvilken framgång
M "Barnet från Paris" haft och
i med hvilken medryckande h
charm LOLOTTE spelade. i
I I,Hemmets skyddsängel" får lilla
Lolotte tillfälle att än en gång lägga sin
stora talang i dagen
Hennes stora ögon tala lika djupt

och uttrycksfullt som i sBarnet från

Parisn), hennes minspel, allt talar till

hvar och ens hjärta.
Innehållet är ju också sådant att I I

det mäste tilltala en och hvar. Barnet
blir i mer än en bemärkelse hemmets
goda, skyddande ängel.

Det är en bild ur lifvety, enkel och

naturlig - men dock sann och gripande.

Fullständig beskrifning à 5 äre tillhandahållas i bilieltluckan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn äga. tillträde i målsmans sällskap.

Nytt nsr ai Tidningen "Biografen" säljes i biljettluckan.

 

Torsd. nytt program.

- -1

 

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktrycked.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain