#7656: Stanley

I

L STANLEY-

BIOGRAFEN

RIKS. 198 i:

Förest. härja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 u. 9 em.

lll lilflllilllllililf lllilliilllllllflfllli llllllli illllll Silllililillllllillil å sliilllil.

Slilll SHCCÖS-Plllgllllll.

Pr. o. m. Torsdagen den 22 t. o. m.
Söndagen den 25 .J an.

 

 

 

 

 

 

 

 

m".

- filmSll flilllilllllllliiel.

E11 lllllESSilill llllll liilll llBll llllllSllil llUllIIIIS Öllllilgill".
WA

 

 

 

rm!

 

 

 

Den nya lårpojken.

Ett genomroligt lustspel utgifvet af NORDISK FILMS COMP.

llllleilllllllgflllllllf lllESl llllllEillllfil lllSlElI

Amerika uruua. 
-

 
  

 
 

 

v.. 1.4.."

llinimalnimiisln skiiisml i i filer. 

  
  
   
  
 
   
    
    
     
  
   
 
  
   
  
    
     
     
      
    
     
  
    
    
     
   
  
  
  
   

f

 

HUFVUDPERSONER:

Mr JOHNSON, miljonär

Mr PARKER, miljonär, ägare af ett luftskepp.
Miss GERTIE BELL, "den sköna okända".
KOSACKOFFICEREN.

REGISSÖREN hos firman Eiko.

V

WWMWWMW
66000060606000600060 60006
WWVWWWVVVWVVVVW. WVV

MERIKA-EUROPA I LUFT SKEPP är ej blott kinema-
tografiens senaste triumf, det är äfven ett bevis på hvad
människogeniet kan uträtta. Denna film står vida öfver
allt som hittills framkommit inom kinematografien, det är

något så lyckadt och genomgående fängslande att det ej iord kan
beskrifvas. Det finnes ingen enda scen som är meddelmåttig i
denna bild, alla äro veritabla mästerverk -w detta är något full-
komligt nytt inom kinematografien. Det finnes så mycket ena-
stående nära nog öfvernaturligt i denna bild att till och med den
erfarne biografmannen häpnar.

 

 

WW.AMMW
...ÖÖQQÖÖÖÖÖÖÖ...ÖÖÖÖÖÖÖÖQ
WWWVVWWWWVWVVVW

Afdelningnr:

l. ll.

 

1. På en bjudning. 26. -Ni kan träffa mig i morgon
2. nMycket ål kvärdt. Men jag i St. Petersburg i Alhambra-
far till Europa om en half teatern).
timmen) 27. På väg till St. Petersburg.
3. .Får jag då åtminstone följa 28. Miss Bell i sitt glansnummer.
Eder med min automobil., 29. En hänförd kosackofficer.
4. bVill Ni ej förråda Edert namn 30. Inbjudning till supév
för mig? 31. På nattkaféet.
5. Hon skrifver sitt namn på ru- 32. En idé.
tan med en diamant. 33. "Verkningen
6 De gå till fots till ångaren. 34. Ett samtal.
7. Den druckne negern. 35. wjag vill absolut ej vara med
8. 1 raseri. Edem
9. 14 dagar senare. 36. Slumpen kom honom till hjälp.
10 Mr Johnson kan ej glömma 37. Till automobilen.
den sköna. 38. Kosackerna spärra vägen.
1 1. Mr Parker förklarar sig beredd 39. Undkomna.
att finna henne. 40. På 1,500 meters höjd
12. Ett vad om 100,000 dollars. 41. Miss Bell vaknar och år ur-
13. 1 luftskeppshytten. sinnig.
l 14. På väg till Europa. 42. Stämningen blir bättre.
15. Landningen vid Berlin. 43. På oceanen utan-gas.
16. På rundtur till filmsateljererna. 44. Alla lösa föremål kastas öfver
17. Hos Eikofilm. bord.
18. Under inspelningen. 45. Luftskeppet höjer sig åter.
19. Parker tror att det är verklig- 46. Utan benzin.
het 47." Världen största ångare :Impe-
i D 20. Utkastad. rator n.
21. En lång väntetid. 48. Benzin upptages från ångaren
22. Andtligen. .till luftskeppet.
23. Samma afton supérar hon med 49. Klockan felar 5 minuter i 12.
regissören. 50. Det felas blott 1 minut . . .
24. Han anhåller om ett möte. 51. :Mr Parker.-
25. Vidare underrättelser nästa dag 52. Han har vunnit vadet.
hos portieren 53. Lönen.

 

 

"Barn äga tillträde i målsmans sällskap.

 

Söndag kl. 5-7 Barn- och Pamiljeförestàllnlng.

 

Tidningen "Biografen" säljes i biljettlncknn.

OBSJ Måndag nytt program.

F...1 -..:J

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain