#7654: Stanley

L STAN LEY-

BIOGRAFEN i

RIKS 198 .-

 

 

 

 

Förest. härja hvard. 7 u. 9, Sänd. 5, 7 o. 9 em.

" II lillllllllilll lllllllllllllllll lllllll llllll Hillml i allllll.

r

Slorl dramatiskt program.

Pr. o. m. Måndag-en den 19 t., o. m.
Onsdagen den 21 Jan.

 

 

  
 

Y I Il XIIIIIHIII II IIIIIIIIIII .XIII 
" H

I En svartsjuk hustru.

Witngrnph-lustspel med Mr Costello i hulvudrollen.

 
  
 

  

HUND-DRESSYR.

En nåpen bild ur djurens lif-

 

 

 

 

U

.-

lllz-TlmmlS-Sllllllllllllll

 Bruslex

 

  

v
mmm-vw i; ...ans-lm .

i

l

i

l

-1

-
r

  

 wanna s 4 akter, utgifvet afmra. Puma camp.

I hulmdrallen Fru HET" MNSEM

HUFVUDPERSONER:
Gerhard von Borch. advokat .
Frida, hans hustru

OLOF FÖNSS.

BETTY KANSKE.

lilmi le Leblanc. PAU l, RE U MER-T.

l

af

SVEN LANGE.

Här får man tillfälle att se BETTY NANSENS

konst skildra ett kvinnoöde såsom en stor konst-

närinna kan dena en karaktär efter en författares
anvisning. Filmens konst sammanfaller med Betty

Nansens. Det är därför man har att vänta någt

. . -. stort af Betty Nansens konstlilmer 

 

I Afdelningar:
I L. , I . . . , . . .

l Puda- v. boruh i sin boudoir. JS. Han hum-r vwitkortet.

J Framför spegeln. 36. Försjunken i djupa. tankar.

ä "Middaan iir mwerrid." 37. l nat-tens mörker.

l Advokaten aibt- rum. 38. Frida. -hör buller.

5 I En Oför-stående make, :39. Hannes älskare inträder.

b Han .förs-ummar hustrun. 10. Nää. kom du dock."

7 Vid middagshordet. lll. Adrvokafton ann-r oråd.

h Olydklig. 0 IW. Miastanlmr.

9 Hon hat-ar hans. arlw-tfn 43. Emilc Leblimc undkommf-r.

10 Olika, tim-ifattningnr rm :rikta-n- KH- Nää-Strl morgon.
skapat. 45. Förbryt.:u-zulbunwt.

ll. Hennes. heta tvmlfwmrm-m kokar Mi. (hu-hard v. Borr-.h tror att. han 9301-1-
bfver, .sin imätru orätt-L.

12. Hon går. 17. Makan-na mötas..

i 3. Atm- onsam. 148. "Vi lm fhaft, besök af Emile lmblmnI

lfl. En flm-irth i natt."

15. På- mat-uraVIm-n. 119. "Det är omöjligt." 1

lö. Emik-y [Ami-w, en humliw klirr-m Hennes älskare bal-on. Oscar dl-
clmf. Corril var W Errilc [Ar-blanc. I

N 17. Han framwrns öfver 1hennm .skinn-- Ö - Upprörd i äfitt- innersta. 4

länet. 52. Detekt-iverna. tillkalla-s.

18. En dristig umwak-tm-e, 53. Hon älsker honom clock.

19. Som balsam :på lheunrs hjälte-mr. 51 "ng minst-u varna honom."

 

 

:20. Visdtkoitr:t-: Baron Oscar de Corril. 55.

21. [ tid erinrnr hon att lhon är
annans maka.

-ze n 

232. Emilc chlanc .gifv-rr m"de :it (n 

nl sin aspioner. 59. Hos. Ernilf- Leblzmc.
521). Fitt- möte. 60. Hon vill förmå. -liononi :ut-t fly.
24. "Ni glömmer, nu. jag är (fn annan,- (Pil. Hennes kärlek har förvandlat förA
luustru." brytare-u till en ny människa.
25. På post.. 02. Dcmktivermu fordra inträde. I
26. I kliubbvns 1hemlig-u tillflyktwrt. (533- "Nfl lill? Vill 50041 mm;- lbwn- mn
27. Medlemmarna församlade. lvkii-l"10-k har gjort- mil! Smink-h
28. v. Rom-h har trådarna i sin fhmul. 64- Han öppnar dörren.
29. Emiley Loblanc .gör ett Bragehäft-r. 65- En uppg-örebr-
30. Ett kärleksmöm, "Jas-4 iir Emile lieblzmc."
31, "Jag vill gärna, men jag kan (S7. I)et4=kt-ivrr1mibortföra honom.
232. Frida v. Bordh tror sig vara (58. Frida vill störta offer.
mnåldd. 639. l raseri. i
Bil. l tårar. 70. livlfustvn lycka. I
IH. En spirande- misstunlw. M

Han siöker sin Älmstru.
Onda nningar.
Frida, Frida.
Hans eget lol.

Rikt illustrerad bukrihing à 5 öre tillhandahållas biljettluckan.

 

 

 

 

 

Barn äga. ej tillträde.

Tidningen "Biografen" säljes i blliettlucknn.

OBSJ Torsdag nytt program. i

 

 

Krlstlnehumn lflll. ÅJK. Värmlands Rokirycklrrl.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain