#7653: Stanley

[=:--

L STllllLEl-

W BIOGRAFEN

RIKS 198 i:

Föresl. härja hvaiil. 7 o. 9, Sönd. 5, i o. 9 em.

"I Iillllllllilll lllllllllllllllllll lllllil illlll Silllllilmi i slilllf.

stort Nyhets Program.

Fr. o. m. Torsdagen den 15 t. o. nt.
Söndagen den 18 Jan.

 

 

 

 

 

Första. nfdelningen.

år snus. .1  
ll

 

En resa från Dresden till Spandau, en färd genom nägra af Tysklands
vackraste och måst intressanta trakter.

 

 

en lille tredsslitluren.

Farfar är skyldig cheriffen 50 pund och då han förklarar att det är honom
omöjligt att betala dessa pengar. kommer det till en strid mellan de båda män-
nen och saken öfverlämnas till domstolen. Följande dag får den gamle mannen
meddelande om, att om han ej betalar genast, skulle utmätning företagas.

l vreden däröfver förstör den gamle alla sina möbler för att på detta sätt
bedraga rättens handhafvare, men, då han inser, att han genom denna handling
skulle komma i konflikt med lagen, flyr han med sin son och svärdotter, men i
brådskan glömma de det lilla barnet. "

Då rättstjänarne, med cheriffen i spetsen, intränga i huset för att göra allvar
af hotelsen, finna de det lilla barnet och vid åsynen af den hjälplösa lilla va-
relsen blidkas cheriffen och det kommer till försoning mellan de båda parterna.

Senaste nyhet från WITAGRAPH.

Rivalens hämnd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

lAndra. :utdelning-en.

 

 

  

  Isoen-satit at Nordisk Films Comp-...nr   f

  Nelly liirlnlnii

Lustspel i 3 akter.
lliuluuilrollen: ll. PillllllllE-R.

HUFVUDPERSONER:

Robert Burns, miljonär Johs. Ring.
Nelly, " hans dotter I ELLEN AGGERHOLM.
Jack Courtey, hennes barndoms-
vän Alf Bliitecher.
D Hertigen af Portland v. PSILÅNDER.

EN .LILLA EGENSIN N IGA
miljonärsdottern Nelly vill ej
godkänna faderns val af ma,

ke till henne, oaktadt hon aldrig sett

honom. Hon arrangerar därför en sken-

förlofning med en barndomsvän, som
dock ej är allt för lycklig i sin roll.
Men slutligen blef dock den lilla Nelly
besegrad - af sina egna känslor. Hon

 

älskade ju honom, den afI fadern utsedde.
Och nu fick hon bekväma sig till ka-
pitulation och. gifva. sig på. näd och

 

onåd. Segrarens villkor voro dock ej
. hårda, med en kyss beseglades freden.

 

Applàder undanhedes.

 

Rikt illustrerad boakrihing à 5 öre tillhandahållas i biljetiluckan.

 

 

 

 

Barn äga llllträde l målsmans sällskap. - I

söndag 1:1. 5-7 Bai-n- och ramnjeförestalmmg.

 

 

Tidningen "Biografen" säljes i biljettluckan.

OBSJ Måndag nytt program.

 

 

Krlstinehumn 1914. A.-B. Värmlands Boklryckerl.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain