#7649: Stanley

lf

 

ål

fSTlllilJiY-m

 I BIOGRAFEN

RIKS. 198

  

 

 

 

 

Förostålln. böria xIwan-il. 7 o. 9,V Sönd. 5, 7 o. 9 e. m. i
lit lällltilllliltlt Ililmlilillllltitlllil lillllilt illiili tilllllllilllilllliil i Slilllltl.

Pmumm ir. u. m. Mint. ll. t Lim. llnst. ll. ll Mars.

Första. afdelntngen.

Veckans Nglxetet.

Gaumont-Jonrnal n:o 7
lnnehållande som alltid veckans allra bästa nyheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r-"W

 

Genom ön Wight

i Engelska kanalen.

Pittoreska naturbilder af största intresse.
H d "k h d H
I lll Gli il lll milliilell illa BS. IJ

 

 

 

 

charmant lustspel.

Den unge äkta mannen är förskräckligt svartsjuk och hans hustru beslutar grundligt
kurera honom därför. Hon lyckas med tillhjäip af ett par vänner, som sånär skrämdt
lifvet ur den stackars svartsjuke äkta mannen. Och från denna stund är han fullkomligt
botad.

.IL- -JI

"Will" tillillililllil iillllällllll i llllliill.
äääääääääääääääää
En intressant. iämgennm.depanemenlalilllfi

 

 

Som lwkant har departement-ct, cr- Salins i Jurå. w Fäslningen Berlin.
hållit sitt namn af Jura-bergen, .hvilka -- Rådhusgalatsen i Salins. -- Salins-
till hälften npptaga oilwrådet. dalen. -- Djäfvulsbron. - Nous-Sous-

Bland orter och mera. bemärkt-a. plat- Saint-Anne. -- Berggrottorna vid
ser, som närmast bli föremål för vår Billard. - Vattentallen och källorna
fin-d, mä. antecknas: x vid Lizon.

nännnnnnnnnnnnnnn
Historien om ett par byxor.

Ett uppsluppot skämt i 2 humoristiska scener.

 

 

Andra utdelningen.

:III-IIIIIIIIII

Stor-slagen säsong-nyhet!

   

HeltimmeS-lustspelet.

iiilllllililliliii lilliiill.

Rolig komedi i 3 akter.I

 

 

Inspeladt at framstående skådespolaro.

Tiden den närvarande.

Hoanda och intressant, med en enaståenda dyrbar uppsättning.

   
 

Fullständig basknlning à 5 öre tillhandahållas i bfljettluckan.

g..

 

 

 

 

Barn äga tillträde 1 màlsmans sällskap.
Nytt n:r af tidningen xBiografem säljes i biljettluckan;

Tor-sd nytt program.

I

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Vllrmlands Boktryckell..

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain