#7645: Stanley

lf

STANLEY-

BIOGRAFE

 

 

RIKS. 198

 

Föreställn. böria alla dagar kl. 7 o. 9 om.

Fr. o. m. Månad. d. 18 t. o. m.
Kristihimmelsfärdsdag.

Sista slam Sunnésprnyranl

 

 

 

 

 

 

-
lär denna säsnng.

Första afdelningen.

Fiånalla laml  Fiån alla land

minns huxningsmalch

Sousationsnyhot.    s. Sensationsnyhot.

För högt gage har den berömde boxaren låtit upptaga sig i en film.

För att få litet1 dramatik i bilden. re. SliitiigenibeträderJack Johnson och

 

börjar spelet med. en liten kul-tis mellan
fru Jack Jolmsun noll den franske boxn-
ri-n (flmrlfientier. ll-e ill-wirraskzis :if
Jark Johnson och en utmaning blir liölji
(len. Slag i islag följa nu händelser ur
Jack Johnsons lif i Paris. Dans varieté,
banket-tier och träningar, 1samt slutligen

hans imiotstiåntlare, franske championen
(villanpienti-er arenan. Den svarte bjäs-
sen visar sig vara i styrka lugn Lich be-
häirskniinlg saint i lighet och uthållighet
sin motståndare betydligt öfveriåigsen.
Dock kampen blef Xbåde lång, sin-in-
nand-e och intresant, innan Jack Johnsen

 

kunde tillsknifvn sig; seg-em nell iller hl-w
liiålln sitt viirlclsmiislersknp.

sjäilfva. mal-ellen, som börjar med en
lvckzunp mellan ett [mr engelska boxa-

Geirunterllorden o. less llällslriimler.

En sällsynt ståtlig kinografi från ett af Norges härligaste fjäll-
och flodlandskap.

WMWMWMWM

 En kvinnohatare. f

Human-es!! at elen4 rblbtäUlWW-w-w -i 1 i

 

   

 

 

 

I Andra afdelningen.

 

 

 

 
 

Heltimmesskådespelet

Under falsk flagg.

Drama i 3 akter, förf. o. iscensatt af Louise Kolm och
" J. Fleck-Wien.

HquuDPEnsoNER:

M. Neufeld.
N. Neufeld.
G. R. Friese.
P. Janny.

Heinrich Braun .................................. ..
Otto Kramer ..................................... ..
Bruck, fabrikör .....  .......................... ..
Elsa, hans dotter ................................ ..

Under falsk flagg är ett drama, som helt visst skall lilligt inträssera åskå-
daren, rikt som det är på spännande moment och gripande seener.

För att utfå ett större arf öllverenskomma två unga män att för en tid af
sex veckor byta namn och vrke, men ödet vill att sex år Skola förflyta in-
nan de återse hvarandra och- då visar det sig icke så godt att rifva ned
hvad år grundadt.

Genom den ena personens ädelmod Slutar dock det hela lyckligt.

Beskrifning à 5 öre i biliettluckan.

 

 

Barn äga tillträde endast till lista afdelningen.

Kristi Himmelstärdsdag sista. förest.
-

En uörllsuml luck llll den llrmle publiken lör "
min säsongen. innan namn-nur

[-

 

 

Kristlnehamn 1911. A -B. Värml. Boktr.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain