#7644: Stanley

. SillllllJiY-Il

1 noanarnm

RIKS. 198 =
fornamn. bana iima. 7 o. a, sann. 5, 1 a. a o. m.
lll lilllllllllilllll llllllllillllllllllllil llllllii lllllll Silllllllllllllllil i slllllll.

Piiliiiilili li. II. iii. Millil. ll. Zl lll. lllllliill. il. 25 Mill.

Första afdalnlngen.

 

 

 

 

 

l

minnas nunnan

) GAUMoNT-JOURNALEN N=o:s.innehanande k

 

 

som alltid veckans allra bästa nyheter.

 

 

lininninnnnnn iriinnslnnslnnlni

NORRLAND JUST NU.

 

I En hänförande naturmålning, som fängslar alla naturvänner. I

I.llppliir lnger-n-l-anäliven E
La I-Iarlig naturblld. 

.IC-Is

En snisnn nnmunnm-

l-lund och hare som lekkamrater.
Synnerligt tilltalande ialla ur djurlifvet, upptagen af wSVEA-FlLMSv i Stockholm.

 

 

 

Det är både roande och intressant att studera de tvänne lekkamraternas lif tillsam-
.mans Oemotståndligt lustig är deras lek, där Jösse också vill visa sina framfötter mot
sin i storlek och styrka betydligt öfverlägsne vän.
. . Å -f-ÅDeias- gemensamma-favo " I i   -- - 1

        

 

SISTA. SKÅMTNYI-IET.

Ruins farliga kronan I!

minnena smonnmnen
Heltimmas-Lustspelet

l Hertiginnan i i

Fnlies-Bergérns.,

lusispal i 3 akiar. Eiiar dei hekania lnsispelai mad samma namn ai
GEORGE-ES TEYDAN.

 

 

 

 

PERSONER:

 

Hertig Pitchinieff ................... .. R. Saledresu, Theater Palais Royal
Suzette, Hertigens gemàl .... .. Alice de Tender
Stanislaus Slovitschin, Vlega-
tionssekreterare ..........  Guielle vid Theater Athenée.
Hans fru .................................. .. Renée Sylvaire, Theater Renaissance

Arnold, betjänt hosSIovitschin Marcel Simon, Theter Réjane.

Handlingen tllldrager sig i Paris.

lIller-tiginnan af Folies Bergéres är ett af de muntraste lustspels-
films, som någonsin visats på svensk biogratteater. -Med det glada
Maxim i Paris och Ilontmsrtres nöjesvirflar i bakgrunden, genom-
Iefver en för tillfället herrelös betiänt och en vcller, nöjeslysten
hertiginna - f. d. stjärnan på Maxim - en rad tokiga situationer. i
hvilka från början till slut håller åskådaren vid det briljantaste
humör.

 

 

    

Rikt illustrerade baskrlfningar å 5 öre
finns: all tillgå i kassan.

 

 

 

 

Barn äga. tillträde l målsmsns sällskap till första utdelningen.

iinii nzr ni iiiiningan "Bingrnien" siiiies i hiiieiiincinin.

To rsd. nytt program.

 

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckell.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain