#7639: Stanley

STANLEY-

BIOGRAFEN

n mxs. 198 -
Föreställn. börja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 e. m.

lllllllillll ll. II. Ill. llllll. ll. ll l. II. lll. lllllll. ll. lll llllll.

Långfredagen och Påskdagen ingen föreställning.

 

 

 

Första. afdelningen:

Veckans Nyheter.

Gaumont-Journal Nzo 12.
Nytt :rån alla. land..

 

  

å.w.w.kj.k8j.wkujk&äj Ukjijj-kvlkuj kJ.LJkaJkUJ. U 
3 C

 

 En brottslinas 90min gärninl. 

l

 

Utomordentllgt vacker Edlaonfllm.

Bob och Nzitih äro två föl-häyiedad-e
ljl-othling-ar, som gjort åtskilliga. fula
S-treck tillsammnan. men mi ha de råkat
i rättvis-.ins klor. De få sin dom, och
polissergoant Wilhelm fiir ta. hand om
(lem och burn in dem.

På, natten lyckan du bryt-.i sig nu gu
nom taket på, fängelset och undkommn.
Ingen rxninniska. ser (lem i iii-örkret, nål-J
(ley .smyga mm; den tii-t-a snål-skogen"

Dim-borta ltraskar emellertid en liten
varelse H det iir sergczlnt lvVillhelms tro-
zlriga dotter Greta-lien, som iir ute och
letar efter sin docka, som hon förlorit
under (lagens lekar.

De båda. skiirkzlrim besluta bortföm
Micka-n. Hon har inte en aning om
hvilken fara, som hotar -lLenn-e. Då- hon
 dem komma smygande emot sig,
fråga-r hon dem endast, om de sett lien-
nes docka.. men Nat-h rycker henne till
sig och försvinna de in i skogs-
mörkret.

Brottslingurnn gömma sig inc-cl sitt
byte i Ven gammal linda 1nu lllfyckas. göm-
dzi i höet undgå vatt bli infångacle.

Det blir emellertid det lilla bal-nom
vån-f att hos de båda Åskturl-rarmi väcka
det goda de, ännu hay kvar inom sig,
och då barnet börjar hungra, besluta
de offra. sin säkerhet för att Stjiiln litet
mal; åt det.

Hub lyckas verkligen kolumn (if-vw-
litet föda, men blir på, ålen-ligen till
gömsbälleb upptäckt o-ch svårt sårad af
en kula. Han tappar mat-en, .men lör-
xmiåm att, iii-ed 1uppbjmiainde af sina sist-n,
kmfbelr uppnå det säkra. gömståillet.

Barnets hun ger blir dock allt svål-mo,
och Så, beslutar llatfh att föra, diet hem
till sin mor igon.. Han gör det ole
offrar sin frihet., men har dock tillfreds-
ställean af att ha gjort. en god. gärA
ning i sit-t llif.

Och boila- i ladzm ligger Bob död
med barnet-s Strumipa. tryckt mot sitt
bancsåm.

     
    
   
  
  
   
   
   
   
      
   
   
   
    
   
 
   

   
  

:kl-UXVJMJJXVJÅÅäXWXV .NÅWJXEU.MKVJ.MUXQJXSBÅK

31

"GSXR-(FWafmwfäYde.anRwW-th-WWWNTKÄWfåXmlfnwfrwfnhfhnfmnf VF

WWW

På

 
   
 

7-7 .N 4,74- .i

Nyhet från Gaumont, Paris.

-Jin-.m ...u-.WH V

mmm: bollen;

OOOOV
AÅAAAAÅAAAAAÅAAAAAAAAAAAAAAÅAAAÅ:

Boxningshamp.

xSpännande och intressant.

YVVVVVYVVYYVVVVYVYYVYVVVYVVYYVV

(

å

 

 

W

I
i .
f :
4 r
1 t
IV I

 

 

Andra. atdelningen:

4,---I--Iä

Aler en nu storslagen svensk lmnsllllm.

   

 

 

 

i)

llcltimmacckådecpelet

" llll .

 

 

 

Mästerligt drama i3 akter af P. LYKKE-SEEST.
Ullicin: A.-B. SVENSKA BIUGHAHEATEHN, Stockholm. Engla: MAUBITZ STILLER.

l hulvudmllen den berömda norske skådespelaren EGIL ElllE.

Enorm succén å Röda Kvarn i Stockholm och Regina-
Teatern samt niorariadt erkännande af publik och
pre cc i Danmark, Finland, Ilorge och Sverige.

PERSONER:

Alexie Potowski ................ .. JOHN EKMAN.
Ivan .............................. EGIL EIDE.
Gregori, ......................... .... .. RIGHARD LUND.
hans sön-er -
Sumi. bonde ........................ .. KARL BORIN.
Hans hustru ...................... .. STINA BERG.
Katiuscha, deras dotter .... .. EDITH ERASTOFF.

AFDELIIIIIGIR: l. Kärlek och broder-hat. 2. Kriget.
åckor rulla. 3. Krigetc förbannelse.

i h-"Enastående stridsscener.-

Barn äga tillträde l målemans sällskap till första utdelningen.

   

 

 

 

 

 

 

Torsd. nytt program.

llUll llllllllllil lll lllllllllQEll "Blogllllill" Silli! llllllillllllllllll.

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckelf..

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain