#7637: Stanley

RIKS. 198

 

 

Förestålln. börja hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 0. m.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Prrtrtntr. n. rn tunt. d. tt t. n. rn. ttnd. d tt tnriil.  

l. Konungens återkomst till Stockholm från Åre. 2. Stockholms kyrkoherdar

Kronprinsessan och småprlnsarne åse Aktiebolaget
Svenska Biografteaterns inspelningar i Åre. 4. En fallen jätte. Rålambshofeken. 4.
Modärn byggnadskonst vid Hamngatan.

samlas till ärkebiskopsval. 3.

...QOQOOOQOOOQOQOOOO...OOOOOOQQOOO

Intressant bildserie. -

Temp!

Första. afdelningen.

vEc KANs NYHETER.

Svenska Journalen nzo 4.

ck-

QOOOQOOOOOQOQQOQOOOOOQOOOOOOQQOOOO

k

Det målerislra Indien.

Vacker naturbild.

...OOOQOOOOQMOOOOOQOOOQ...000000000

Spännande indiandrama.

I Den gamla hågen.

00600000000066...OOOOOOOOOQOQOOOOO

å nia t i Stockholmsskären.

Intressant verklighetsbild. v

OO

MJJ-I

33
3
I D
w.
.J
ä


 

 

.Q
Q.

 

5900014

11.

12.

13.

O

O
O PQ..

O 0-0 O Q O O o o

0000000
"16063

0.0.. . 4
00300000

Andra. afrlelning-en.

 

lllllt LUSISPELllllllET.

 

I- tttrn
W tttllllttltttttt.

r

 

m

llll 0

LUSTSPEL i 2 AKTER.

 

FÖRSTA. AKTENS SCENER:

Lödtnanrt von Gemlsdorrä.

Meta vorn Redern, llöjtnanternrs tätst-
Barron v=on Redern, Metarst rparppar,
en glad andreman.

"Klar-tat tant, jag håller så rysltirgt
mycket af: Fritz, men .pappa vill ha
en spellewinrk till svärrson och diet ärr
inte Fritz."

"Mtin älskling. Jag har beslutat
mig förr ratt tala ett allrnar-ets ord
med -dtin pappa, äfven Åom han li-
dier .af den iixa idlén, :att hans bllif-

. "vanndte svansen skall vara en speler-

vimtk."

"Godt  reser jag ett tag. till staM
yden och tittar på rgtunrsltig herrn."
När lrörjtnan-tenr vändler ryggen tilll.
VVtilrhelrmr befriar!- honom.

Fleurette afhtärmftrar .srin baron.
"Kit-tre Fritz, pappa, kommer till
staden."

"När dren rgfannlle kommer, drå. rym-
mer jag fältet."

Tant Carla och Meta. ville se huru
rptarpfpa reder srirg i staden.
"HrimmreL löntnarntenl"

15.
16.

17.
18.

191.

är).
21.

23.
24.

25.
26.

ANDRA AKTWENS SOENER: I

"Ja7 nu måste vr skiljas- en stundr.

.Jag måste bort tooh träffa. mrirn bltitf-

vandte rstvrärrsronfl

"Gerd diarg., .herr löjtnant." "
"Stårledersn herr lltörjtnranrt, ni vill ha
min Meta- l"

Den nya bekantskap-en.

"Lill-e Löjtnant, ni tycks blifva ern.
riktigt trogen svlämson."

"Vänta bara, er skall jag nog
väcka."

"Där tborta sitter Ker fm."
"Pappa, har du. varit hros Frrritzfl"
" Kom Iprarppa, låt :oss går till honom."
"Lilla tarnt, då. .går vi ensamma till
Fritz, då1 patppa. .inte vil-lr."
"Pappa är storrrniörtgiust i
Fritz.77

"Redan åter dambersrök."
 "och med den ddärr karllen har
jag dnuckit tbrorskål".
7lHVreth stiftade äktenskapet?
just jag."

dig:

Jo,

Sällan, nrn någonsin ttrut har blogratnuhliken bjudits att bättre tilltätle att
tå att godt skratt än i detta unnslupnnt muntra lustspnl. Lditnantens kal- r
taktnr Franz spelar under sin hems trånvarn dennes roll och ställnr titt nn

I U I I

rad at da vansinnigaste tärrenklingar. . . . . .

 

Rikt illustrerade beskrifningar à 5 öre i biljettkontoret.

 

 

y.
, 1

 

 

 

Barn äga. tillträde i målsmans sällskap till första atdelningen.

Månd. nytt program.

 

J

 

 

Kripftinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckevh.

 

vw-ffypöigägea i
O O O O O Q

 
, .i C

CC
.r

.CC

.CC
.CC
.
.Ci

å

E
CC
C

4

 

å

 

"Uli llllllllllBl lll lllllllllgell "Billglllllll" SlllIES lblllillllllllllll.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain