#7636: Teaterbiografen

M I i! w . - -1 i" v I - q I .i n :vill-IH.. -U :,
u - v 4 . - y s"tj-.25.I i. 4 - .
l i i 1 Y " . l sf".

 ll - ll

(KRISTINEHAMNS TEATER)

Modern iramställning. ai kinematograisk konst.
Föreställningarna. börja: Hvard. kl. 7 och 9 em., Sönd. 5, 7 och 9 em.
Biljettpriser: Parkett 35 och 50 öre. Läktaren 25 och 35 öre.

 

 

 

.fl-2:: PROGRAM l-"-...

fr. o. m. Månd. d. 27 t. o. m. Onsd. d. 29 Apr.

Första. afdelningen. - l

ä W
Veckans Nyheter .f

  

Svenska Journalen Nar 5,

Valdagar i Stockholm. 5. Räddad och räddare.
Borgarna från Gubbhuset. 6. Lappmässa i Vittangi.
Idrottssäsongen börjar. Terränglöpning. 7. En ny sport.

En ung hjälte belönad med scouternas 8. Prisutdelning.
guldkors. "

  

klä-PON?

  
  

 

En liten krisslisl. f

 

Sista Nrbet. Amerikanskt lustspel. Äkta humor,

OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO0000000090..

Mellan skogens snàr.

 

En förtjusande stämningsbild fràn Chevreusedalen i iranska
I 1 departementet Seine-et-Oise. Y I
l

 

i

 

:min i mun. l

. En utmärkt bild upptagen af The Vithagraph Comp.

På den i engelsk besittning varande ön Hong-Kong utanför den väldiga kinesiska sta-
den Kanton (2,000,000 inv.) ha kineserna kommit så starkt i beröring med västeuropeisk kul-
tur, att nästan det mesta af det säreget kinesiska i deras yttre blifvit bortslipadt. Många ki-
neser bära europeisk klädedräkt, och deras vanor antaga alltmer europeisk karaktär.

Denna utmärkta film visar oss en stor idrottsdag på Hong-Kong, då det unga Kina sam-
lats för att på en europeisk vis mäta sina krafter. De hoppa längdhopp, småflickor, gossar
och män springa i kapp på 100 meter. Dessutom visas enV del mera originella täflingar,så-
som kapplöpning på tre ben, kappspringning rygg mot rygg o. s. v.

Bilden är mycket tydligt och klart upptagen.

l
WWWWWWW

WWW

Vitagraphs senaste utomordentligt tilltalande film. ; I

I
Komedi i en akt.

 

Andra. afdelnin gen.

 
 

Heltimmesskådespeletj

Gripande drama i 2 akter.

  
  
 
  
  

PERSONER:
Grosshandlare Stilling.
Fru Stilling.
Erik, deras son . . Henry Seeman.
.Aag-and, procentare.
Poulsen, ånkling. . Charles Sehwaneilitgel.
Jenny, hans dotter. Oda. Rostrup.

Rikt. ill. beskrifn. à 5 öre i kassan.

Siw-slagen isoensällniny. End! spel

 
  
 

Bilden kan på det bästa rekommenderas.

 

 

 

 

.li

 

 

Barn äga.. tillträde till första. afdelningen,
Torsdag nytt program.

Tidningen Biografen säljes i biliettkontoret.

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värmlands Boktryckell...

Information

Title:
Teaterbiografen
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain