#7635: Stanley

vi;

 

 

 

TlntllntlalwpI

 F gloennrnm

mxs.1es --.-.
Föreställn. böria hvard. 7 o. 9, Sönd. 5, 7 o. 9 e. m.

innan ir. n. in llini. i. i lin] I. n n. Ilnnl. tt. niin.

 

 

 

 

WWWWQ

vecnnns ntnenen.

Gaumontiournal Nso 14.

WWW

 

 

  
   
     
 
 
 
 
 
 

Program.

  

Stor succes öfverallt.

 

f Säsongens sista Asta Nielsen-iilm. 

Lustspelet

I

Mimiskt lust-.spel i 4 akter jämte försnel af

V URBAN GAD med .as-ra mm.an
-- .fx .,  i hnfvudrollen.

 

 

Iscensättning och fabrikation: Projectidns
Actiengesellschaft Union, Berlin.

PERSONERNA:

Redakiär Schneider ......................... .. Herr Alfred Ktihne
Theater in den Königgträtzersbr.
desta, hans dotter ............................ .. ASTA NIELSEN.
I Peter J. Schneider från Chicago, hans
I kusin ............. ......................... .. Herr Max Lande

Lteissiingtheatier, Berlin.

Theodor Schiebstadt .......................... .. Herr Ferdy lmmler.
INNEHÅLL:
Förspelet: Miljononkeln och den "nyfödda".
Första akten: Tolf år senare. den 17-åriga Jesta måste åter blifva barn.

Andra akten: "Tolfåringen" på onkelns gods.

Tredje akten: Kvinnointriger.

Fjärde akten: Kärleken utplånar åren.

 

Urban Gads nya mimiska lustspel "Den lilla ängeln", fullt af sprudlan-
de humor, visar än en gång att regissören ei blott är mäktig behandla drama-
tiska stoff utan äfven ät den lättare genren kan gifva en omedelbarhet och

uppsluppenhet, som är oemotståndtlig. - Hjältinnan i lustspelet, den unga

 

flickan, är typen för en backtisoh, glad och skälmsk; som vid alla tillfällen
vill vända upp och ned på allt och ställer till det ena upptåget tokigare än
det andra.

I I hufvudrollen fiastslår ASTA NIELSEN att hon äfven när det gäller lust-

spel är den firade lilmsprimadonnan, till hvilkens konst ej många nå.

 

lien lilla ängeln efterträder he-
tydligt i humor det al isla lliel-ts
Asen inspelade Ungdom o. dårskap.

Alla. höll-a. se denna. bild,
 säsongens sista. 
 astra NIELSEN-filui w.

 
 
 

Rikt illustrerade beskrifningar à 5 öre i kassan.

 

mr- Barn suga. eJ unnar-ade. -u

 

 

 

Torsd. nytt program.

rivit nummer nt tidningen "Btogtnten" sdties lbtltelilndntn.
I .. J

 

 

 

 

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Väl-ml. Boktr.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain