#7632: Stanley

IIGRAFEH

 

 

 

RIKS. 198

 

MAMMA
WW

 

 

 

 

Förestålls. börja alla dagar kl. 7 o. 9 em.

Slnrl Suneesprnymm.

 

Järnvägspanorama från
Pacifikbanan,

9 Härliga naturscenerier. .0

 

 

:närmar är diurndn. X

Munter skämtbild.

Schmetterlings svärmor är stor djurvän och tager en hel del at sina älsklingar
med sig vid ett längre besök hos sin svärson. Schmetterling är förtviflad öfver djurin-
vasionen. För att få en ändring till stånd skaffar då äfven han sig ett husdjur - ett
präktigt lejon - -- och snart är både svärmor och hennes 2- och 4-benta skydds-
lingar på full flykt till sitt land igen.

,utmanasvensks 4nsiV.vänanta;:dragit-I"nl"f fb

Iseensättning: VIGTOR SJÖSTRÖM.
Det storslagna svenska skådespelet

HALFBLOD

I Drama i 4 akter af P. LYKKI-.l SEEST.

PERSONER:
Marianne Rizetski ................. .. Fru K. Melander.
Ryttmästare von Stahl .......... .. GUNNAR TOLNIES.
Baron de Wiilller ................... .. wil-liam Larsson.
Ribera .................................  John Ekman.

Soledad, hans dotter ............. .. - - - -
Handlingen tilldrager sig dels i en europeisk storstad, dels i en sydame-
rikansk republik. Tiden den närvarande.

 

 

Detta under direktör Victor Sjö- skar honom och efter en tid dölier efter
ströms framstående ledning inspelade ut till äfventyrslandet för att förena
fängslande och romantiska drama, som Sitt lif med den hon älskar. Hård är
under namn af "HALFBLOD" nu ut- underrättelsen hon får, att en annan
Släppts af A. B. Svenska Biografteatern kvinna träd-t i hennes väg, men det vi-

i i Stockholm, skall helt visst med in- sar sig snart att gammal kärlek är äldst.
trässe mottagas af den konstäilskande Soledad, som ser sig försmådd, svär
biografpubliken. hämnd och får också tillfälle dlärtill.

.Dramats huflvudperson är den unge, Regeringstrupperna äro i närheten. De
ståtlige ryttmästaren von Stahl, som göras uppmärksamma på den unge in-
utan eget förvällande plötsligt förlorar surgentens bostad. Ett våldsamt anfall
hela sin förmögenhet af denna anled- flöretages och vid ett försök att fly,
ning måste lämna sin tjänst och bryta stupar främlingen, begråten af två äl-
sig en ny bana i det oroliga Sydameri- skande kvinnor... "

ka. Där blir han af tillfällighieternas
makt bekant medf insurgenternas. rykt-
bare och fruktade anförare och genom
dennes dotter, den vackra Soledad, blir
han själf en upprorets man. lhem-
landet har han dock kvarlämnat en ung
kvinna, en skådespelerska, som ömt äl-

Von Stahls kräfvande roll Spelas irl-
telligent och- medryckande af den unge,
norske skådespelaren Gunnar Tolnaes.
I insurgenthöfdingens roll återfinna vi
den populära lilmsskådespelaren John
Ekman.

Ell Slilill Bill lilllQSlilllIlG llllll. - Slltllilll llllldllelll.

faaan-im. à 5 öre i bilieuluekan.

innan lr. n. n. lund. d. ll I. n. n. tinl. i. ll Mai.-

o I

WWW

WWMMWWW

  

  
   

 

 

 

Barn äga ei tillträde.

llhsl Söndag endast 2 ldrasl. kl. 7 o. 9 am.

 

 

f-n-

 

-1

 

Kristinehamn 1914. A.-B. Värml. Boktt.

Måndag nyll program.

llllll lllllllllltl lll llllllllthll "Bldglllltll" SIIES pl billillllltllllll.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1914
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain