#7628: Stanley

I

I tnnlnn- in nntnn

(LOKAL: NORRA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

[Fr-...män r:"-"-.----.
Föreställningenna hönia: Biljttnnisen:
Hvardagar kl. 7,30 och : Läktaren: 50 öre
9 e. m. Söndagar kl. Salongen 35 och 25 öre

 

 

 

: 6, 7,30 och 9 e. m. : : : Barn 10 öre

liiii Pilllliliilil lilidllli liiiillldli llliil illlililllli. I
ll ll

i y Program g
Fr. n. m. Måndagen den 23 t. e. m. dnsdagen den 25 Aug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll vändtnllaete biegratnyhinne tinnes alltid sammantönde àÅ Stanley.

 

 

Y

 

iv n
..-,

 

. é v eckans N yhe. -

sENAsTE GAUMoNT-JOURNAL.

1. EPSOM. En af säsongens första kapplöpningar. - 2. KENDINGTON (England).

l-lus som sjunka ihop. - 3. SAN FRANCISCO. Invigning af Panama-Pacific-ut-

4 ställningen. - 4, CHICAGO. 5,000 hästar som skola utskeppas till Europa. V- 5. LON-
1 DON. Engelsk gevärsmekanism. w 6. LONDON. 700 soldater besöka gratis Empress-tea-

, , .Awa- dwh, W-.

terns föreställning. M 7. LONDON. Revy öfversoldater från bataljonen xSportw. - 8.
NOTTINGHAM (England). Folkmassorna hylla :Forestierse-regemente vid afresan till
fronten. - 9. MANCHESTER (England). Lord Kitchener hålles revy öfver sin nya armé.
10. FRANKRIKE. Denna hund räddade sergeant Jacquemin, hvilken hårdt sårad försvann
under den jord en tysk granat uppriivit. - 11. FRANKRIKE.V Zouaver afgå till fronten. -
i 12. FRANKRIKE. Jägare till fots afgå till orienten.

 
       

X in nnln.

jordens mäst kända dufarter.

Intressanta biologiska studier med de allra näpnaste motiv ur dufvornas samhällslif. l
öfrigt visar filmen bl. a. följande arter: .

Tysk brefdufva. - Pommersk kräfdufva. - Svensk kråsdufva. - Blådufva. - Anatolisk
dufva. - Perukduva.

Till sist får åskådaren en utsökt vacker bild af kamratskapet mellan skyddslingen-män-
niskan och de tama dufvorna.

i
i
i
i
i
n
n

mffYYYYYYYY

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

- i? LUSITANIA vi!

Den nyligen torpederade och sjunkna
engelska jätteångaren.

 

 

 

 

 

IPrisskjutning om en flicka.

Lustspel i 2 afdelningar.

Hans och Snitz-älska samma flicka, och som hon icke kan bestämma sig för endera, skall det äga
rum en prisskjutning om henne. V.Under förberedelserna för täflingen inträffa åtskilliga händelser, som
ännu mera öka spänningen mellan de båda antagonisterna.

På täflingsdagen går det dåligt för Snitz, varför han mutar täflingsarrangören att uttaga haglen ur
Hans patroner. På så vis vinner Snitz täflingen och omfamnar sitt ljuiva pris. Emellertid nekar han
att betala arrangören den öfverenskomna summan, hvarför denne omtalar saken för Hans. Hans börjar
genast att beskjuta sin motståndare och denne är ej sen att svara med samma mynt. Sedan publiken
fått reda på hans förfaringssätt förena de sig med Hans i den vilda jakten efter Snitz och denne fal--
ler slutligen tillsammans med ett träd, i hvilket han klättrat upp, efter ett tappert motstånd.

Hans blir den slutlige vinnaren af den sköna flickan. f

 

 

 

 

  

 

 

lllSllllll di Tile iillllltllttlll "Fldilld d."

nnnnn nnnnn nnnnnn

llnnnnntinln nnndesnel. i t nnlnn.

dlllltllllilill i denna enastående nnelnnn e
nen nnetinlnn tilnn tinsinnir linnt
= dte i den nnndnnneniltnnnlln liinnnn
.vinterns V nildlnenlner, din den insnelts
nt nedre lnlnnd llnnentlnns ltnninnsta lilnn-
ellddennelnne, lned llllllllll llltlll nell
llllll llllllllltllällll innlendrnllenna.

Beskattning öfver innehåller s s ön hane, e breieeeluckan.

En niinnneiintn, ideell nlnnnnetstilm. W 

 

 

 

 

 

 

I-I

Barn äga tillträde i målsmans sällskap till hela programmet.

llntlnlnnn tnin-llnnnlllnllenennnttr l.llndnnneitnnnlnln.dnnlstnd

Program 5 öre.

 

 

man: men. AJ. vana-:sa- man.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain