#7624: Stanley

I [iiiii- I ä

(LOKAL. NORRA TORGET)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e I! F
Ferestallnnnganna hona: Bitittnnsnr:
Hvarclagar kl. 7,30 och - : Läktaren: 50 öre :
9 e. m. Söndagar kl. Salongen 35 och 25 öre
I : 6, 7,30Ä och 9 e. m. : z : Barn 10 öre : :

 

 

 

 

 

 X i iiiii Pliiliidiid iiiiiiiiiii ildiiiliii lidit tidiiiiii.
Fn. n. m. Tersdagn d. 14 t. n. m. Söndagen d. ll likt.

    

 

 

 

 
 

 

 

ll vändetnllast hidgratnyhetnna linnas alltid sammanidrda å Stanley.

SVENSKA. SOCIALA. BILDSEBIEN

Hvad Stockholm gdr tr
::p sina iaiiig ::

 

 

 

 

 

Lika väl skulle man Kunna Kalla
denna bild: "Hvad de fattiga få göra
för Stockholm". Man får här en
liflig illustration ai den växelverkan
mellan individen och samhället
som fordras för trefnad och lycka.

l , .  I
Hatnet narw harmhärtigt.

Amerikanskt drama i en akf af Broncho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Två älska samma flicka. Jack är den lycklige och giiter sig.
På. en segeltur later rivalen bommen falla pà. .T ack som störtar
i hafvet och försvinner. Ruth är ensam och förtviflad. Eivalen
söker trösta henne men utan framgång. .Tack har blifvit räd-
dad af en fiskare, men har förlorat minnet. vid asyn af entrupp
filmskadespelare börjar han dock erinra sig, och under inspel-y
ningen kommer Jack fram och igenkänner sin maka. Sinnes-
rörelsen blir för stark för rivalen som får slag och dör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
Luxor och Karnak.

l. Prot på de gamla egypternas byggnadskonst. 2. Byggnader tråntår 1300 före Kristus.vk 3.

 

 

 

Under Ramses Ilzs regeringoblef detmndeneaibyggnadskonstnppföttoch .hartilamllSåLl-HRQQI. efter Ådet 

arabiska aEL-OU-KSOREIN som betyder: de två slotten. 4. Karnak-templet, återuppbyggt af Ptelou
maeus i det tredje århundradet före Kristus. 5. Hieroglyferna på dessa åldriga väggar berätta oss tjugo-
tre århundrades historia. 6. Dessa väldiga monumet öfver mänsklig dådskraft ha uppförts at faraoner-
nas slavar., 7. Ruinerna efter Ammon-Ra solgudens tempel. Soldyrkan började upptagas under den
XII dynastien. 8. Partier från öfre Nilen.

fil-i

- :Em fffffffrffffffIfIfJ-ff-.rff=F  

i
i :AA-.-

  I Mij-änden nyhet!

w

nnnnnnnnnnnn
-nnn nn nnnn;

Lustspel i 3 akter. 65 afd.
Regie: VICTÖR 

l hafvudrollema .-

RICKARD LUND :-: STINA BERG
GRETA ALMROTH. AUG.VARBERG

Stina och hennes vackra dotter :Karin bebo ett
torp på. baron Silfverlods ägor. De föra ett
torftigt men lyckligt lif tillsamman, dock anade
föga hvilken märkvärdig förändring ödet har i
beredskap åt dem. En vacker dag stormar
den glada Vkavaljerskaram fràn Storsätra för-
bi torpet. Det har varit en lyckad jaktdag och
herrarna äro tämligen upprymda. - Man samlas
på. backen utanför stugan och bjuder på. dryckjom.
Stina år icke den, som spottar vi glaset: hon dric-
ker det glada sällskapet till. - Så. säger baro-
nen: "Hör på., pojkar, om vi skulle inbjuda Stina
till middag". - Sagt och gjort, själfva befängd-
heten i idén tilltalar sällskapet så. mycket, att
förslaget antages med acklamation. - - - - --
Stina är inte bortkommen. Eon kan visserligen
inte skryta med nagraV finare ttherrskapsvanor",
men det behöfs heller inte, ty sällskapet har vid
det här laget kommit till ett stadium, där det
estetiska far lämna plats för sensationen. I-Iuru
upplösningen sker framhåller duken bättre än ord.

lnspeladt af

Å. -B. Svenska Blbgrafteatern, Stockholm.

Utförlig beskrifning öfver innehållet finnes ikassan mot 5 öre.

i

a-
Axl-it

 

.lv-l-

 

 

Barn äga tillträde.

Barn- e Familjetdrest. Ldrd. n. Sönd. kl. B e. m.

Måndag nytt program. =

i Program 5 öre.

...OOOQOOOOOO ...OQQOOOOOO
ulliöll Sillliilill .V

I I
världsberömda roman:
I :The Junglew kommer
inom kort att uppföras å ,

oooeeoeoeieeeo STANLEY. eeceeeeeoeeeo

 

 

 

 

l

 

Kristinehamn 19111. A.-B. Värmlands Boktryckerl.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain