#7623: Stanley

i
i
llli i

 

I!!

innln- i I

(LOKAL: TORGET)

 

Fitaställningatna hitta:

[W

Bilinllntisat:

 

 

  

 

Hvardagar kl. 7,30 och

Läktaren: 50 öre :v

 

 

  

 

 

9 c. m. Söndagar kl.

Salongen 35 och 25 öre

 

: 6, 7,30 och 9 e. m. =

 

 

 

  

lllll Plllllillllil "tillit lillilllli [till Ttlilii.

Barn lO öre z :

 

 

  

 

Fr. n. ln. Måndagen il. 20 t. o. m. linstlagen d. 22 Sant.

lianänlalnllasla hingtatnylitatna finnas alltill sammanttinla i Stanly.

fika Krigsinnrnal Nzn 27.

 

 

 

 

 

m: :f -F--l-

n,-

uppfostringsmetoder runt om i världen.

0

metod - Montessoris.

 

 

 

eo 0
Genom lek lara vi.
Montessoris metod praktiserad l Anna Schuldheis, skola i Stockholm.
En högst intressant pedagogisk studie.

Ur svenska sociala filmserien. i. .
Amerika har ju under senare tid fått stå som förnämsta förebild för en del modärna

Emellertid har för ej sa långt tillbaka en av huvudstadens skolor tillämpat en italiensk

Enligt denna få småttingarna själva fritt välja sina sysselsättningar. Och under lekens
form tillägna de sig så småningom elementärt vetande och praktisk händighet.
S. k. sinnesövningar äro av stort intresse, ävensom jämviktslekar.
l Samtliga kinofotos tagna av vår Stockholmsfotograf.

l----lI de IE]

 

 

 

 

 

.-

I
I I gir J-
l u 4n

I: :: :E

 

 

Sto rslaget Vild - Vestd rama.

Då Västern var ungl

Den röda mannen och eldvattnet.

Drama från nybyggarelivet i vilda västern. 2 akter.

Första akten.

Ned Halton och hans unga maka slå sig
ned som asettlarea i västern. De glädja sig
åt sin unga lycka och sitt lilla hem men allra
mest när de få ett litet rart barn.

Deras liv är en enda idyll och de komma
hjärtligt och väl överens med indianerna som
äro deras enda grannar.

Emellertid få de ej .länge njuta av sin unga
lycka. Barnets hälsa brytes av det råa klimatet
i vildmarken och till deras djupa förtvivlan
dör det ifrån dem.

Andra akten.

Indianerna i trakten ha i allmänhet visat sig
vänliga, Vmen Vdet är en omständighet 501,11 gör
att de glömma allt och åter endast förnimma
sina vilda och djuriska instinkter.

 

 

Det är spriten som kommer.

En samvetslör spritmånglare som naturligtvis
endast tänker på sin egen vinning säljer whisky
till vildarna. De ge honom alla sina bästa
håvor för att få sprit, och plötsligt vaknar de-
ras lidelser. De kasta sig över en nybyggare-
familj som kommer för att slå sig ned i vå-
stern och en vildstnt strid uppstår.

Ned Halton kommer till undsättning och
fäller de rovlystna krigarne. Men hans hjälp
är för sen. Nybyggarne ha redan fallit offer
för de mordiska indianerna. Endast deras lilla
bam är oskadadt.

Då för Ned Halton barnet till sitt eget hem,
där hans maka går och sörjer över förlusten

VV :av deras eget.

Detrllillaxfråinmande barnet föry .åter i insol-
ljus och lycka i det prövade hemmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

få JJLV wlfc DÖ& 31.in yet

DEN YNGRE GENERATION EN.

Ungdomens behag framgår på det mest påtagliga t

sätt i form av en roande och intressant serie ungar, t. ex.:

Mr :lugg-ins patenterade motorskridskor.

Attydet är en genialisk uppfinning, därom råder intet tvivel. Men vår hjälte, som tyvärr är ny-
börjare, går det alldeles åt skogs för. Det är närapå så illa ställt att hela stanhåller på att åka med på kuppen.

Hejdlöst roligt skämt i många tablåer.

 

l. Kattungar. 5. Föl. 9- Pingviner. ., 13. Känguru.
2. Hundvalpar. 6. Duvungar. 10. Djunglehöns. W 14. Elefant.
3. Kaniner. 7. Kalvar. 11. Marsvin. . 15. Giraff.
4. Grisar. 8. Ankungar. 12. Vildsvin.4 16. Barnungar.

En förtjusande bildserie.

ik 33k ile BQUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

älk

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W M Svensk11 konstiilm.

ni anrntnnn.

a svenskt original i 2 akter.

Regi: Mauritz Stiller. Officin: A.-B. Svenska Biograf-Teatern.

 

HUVUDPERSONERNA:
Brukspatron Berger . . GUSTAF CALLMEN.
Elsa, hans dotter . EMMY ELFFORS.
Göran Stål . . . . . RICHARD LUND.

LlLl BECH.
NILS ELFFORS.

Handlingen tilldrager sig i närvarande tid huvudsakligen på ett gods
x i huvudstadens närhet.

Margit Degn, målarinna .
Sven Rosén, brukselev .

 

i: Åk: :i :z 4 iEI

 

 

 

 

ETTA VÅRT NYA SVENSKA SKÅDESPEL
trotsar all konkurrens med de utländska
filmsdramerna såväl till lspel, innehåll som:

iscensättning, vilken är mästerligt utförd. Allt
som allt, "LEKKAMRATERNA" är ett nytt glän-
sande prov på vår inhemska filmkonsts,.Svenska
. . . Biografteaterns höga konstnärliga nivå . . .

 

 

 

I: ämne t: :: tg

W" Beskrivning à 5 öre säljes i biljettluckan. "m

 

 

littlll ätit tillträda lill haln lllitltlmmel.
Torsdag nytt program.

Program 5 öre.

 

 

 

Kristinehamn 19115. A.-B. Värmlands Boktryckeri.

Information

Title:
Stanley
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain