#7608: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d. 26 t. o. m. Söndagen d. 29 Aug.

 

Föreställningar: llrardagar lrl. 7 och ll, Söndagar lrl. 5, i ddh ll a. rn.

 

 

i PROGRAM.

EN
- in

titlllllllllll-lllllllllillllllillll il

t. Serbien: Österrikiska fångar sopa gator i Nish. 2. Boston (Amerika): Amerikanska
damer arbeta för särade européer. 3. Blenheim (England): Hertigen af Malboriugbs
palä ombildadt till ambulans för särade engelsmän. 4. Courbevoil (Frankrike): Presi-
dent Poincaré besöker belgiska rekonvalecenter. 5. Guernesey: Revy öfver engelska
soldater före afresan till fronten. 6. Marseille (Frankrike): Orientarmén går ombord.
7. Sevres (Frankrike). General Horth och major Collon inspektera belgiska cyklist-
kåren och pansarautomobilerna. 8. Dieppe (Frankrike): Ombord-på en fransk tor-
pedbåt. 9. Frankrike: De franska generalerna Mauncury och Villaret, som nyligen
hårdt sårades af samma projektil i en skyttegraf 30 meter från de tyska linjerna.
10. Frankrike: Förre polisprefekten iParis Hennlon har aflidlt. ll. l Vogeserna: Fran-
ska soldater göra honnör för ett monument rest till minne åt hjältarne 1870. 12.
Nogent sur-Ma-rne: Sergeant Petit vid tjärde infödda skytteregementet mottager, hårdt
i f sårad, tapperhetsmedaljen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN
HI

I! IE
En -- En

 

 

 

 

Midsommarnattsresa.
4Härliga naturscenerier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett inlägg i tidens brännande spörsmål: 
 iöllyckliga, öfvergitna ogifta mödrars ställning, 
 g Skådespel i 4 akter 
 med HENNY PORTEN i hntvudtollen. 
:ägg iSvndafallet" är, våga rvi påstå, den märkligaste :ägg

:::: produkt kinematografindustrien har att uppvisa.
---- Det är en film, som har en världsmission att fylla:
att varna och väcka, bedia och hota. Det är skil-
dringen af enP ung kvinnas kärlek och sällaste
stunder, skildringen af den bittra ångern, den
ogifta moderns kval och världens obarmhärtiga
förakt. Den skildrar håmndplanen. och hur den
strandade - ty hon älskade den hon skulle hata.
På julaftonen fann hon friden - som hon för-

II
HEHEHEEEHEEI

:ESIII- :HP-"HERE
II :III-IIIIII:::IIIIIII .I
EI" .IHIEIEEEEIEIIEEIEHE

::::::::::::::
us..

gå: - gåfves sökte; under. tonerna af: wStilla natt, heliga rä
 natts släcktes ett lifsljus ut . . . så;
 Det är den stora konstnärinnan Henny Porten, ää
:så som tolkar den olyckliga moderns roll. Det år ägg

 HENNV PORTENS

:::: svåraste roll, det är äfven hennes bästa: hon
:m spelar ej, skådespelerskan försvinner i män-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: niskan, som hon har att tolka. 

att! " l 1.!!!

 anna tilm har runnit stort bifall I 

Ei  ramadan, dar den famnen. rr  EE

 fulla lins i tlara månader 

 Texrböcker å s öre r birieruuckan. 
...IH-:EEIIIIEEHHIEIEEEEEIEEIII:HERE-III-IIIHEEIIIEEEEIHEEEEEIEEEEEII.HERE-II
.IIEEE-.IEEEEEHEIHHIEHEIII:EEEEEIIIIIIEHHII.IEEEHHEEEEHEEEIEIIIEEE...

I. I.

I. II

Il Il

lnnahairas med mdnopdlriitt tdr drariga ai il.-ll. dranslra l-"ilms damp.

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre.

Pianistz- Hr Gösta Björklund.
Barn äga ej tillträde.

 

 

Söndag 3 föreställningar: kl. 5,7 0.9.

 

Måndag nytt program!

Program 5 öre.

 

 

 

Kristinehamn 1915. Ekman Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain