#7607: Excelsior

Biografen-

Fr. o. m. Måndagen 30 Aug. t. o. m. Onsdagen 1 Sept.

föreställningar: llrartlagar lll. i oeh ll, ftndagar lil. f, i och ll e. m.

 

 

PROGRAM. "

N-.a-r
wa wav-ä

.I...OO-...IU-...I-...IIIIIIIII-...IIOIIIIIIIIIIIQIIIOIIIII..III-...III--III-...OIII...III-ÖIUIIIIIIIIIIIII.

Bilder från Norrland..

Mycket sevärdt.

a
IQ...-...III-...I...OO-...III...IOOII-...OIIIIII-...I.II-...IIIOIIIII...O-...IIIIIIIIIOI-I....I-...0....IIIIO

  ller rue irlrrmalrrn.  

Lustspel i en akt med lille PBUCH i hufvudrollen.

Under resa till en greflig familj, där han skall tillträda en plats som informator,
blir teologie kand. av en vagabond frånstulen sina kläder och papper. Vagabon-
den presenterar sig därefter skrudad i kandidatens kläder, på det grefliga slottet
som informator, super sig full och ställer till skandal. Med sin elev kommer har
på bästa fot, och snart äro lektionerna i full gång. Emellertid blir den verklige
kandidaten anhållen i stället för vagabonden. Missförståndet uppklaras. Vaga-
bonden boitföres af polisen sig själf till straff och androm till varnagel. Han
sörjes dock uppriktigt af sin elef, som lärt sig uppskatta den värde läraren.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII: .Qi-Q.

 TU R l oTu R.  ,

l Unge herr Tummel vaknar fram på morgonen efter en genomfestad natt och känner sig inte
i vidare morgonpigg. Städerskan instrueras att rapportera unge herrn som sjuk hos direktör
I Donner, hos hvilken han är anställd. Tummel beslutar taga sig ett uppfriskande bad, och
l äfven Donner känner samma behof. I badet stöta den :vsjukeiP Tummel och hans chef sam-
. man. Bättre fly än illa fäkta tänker Tummel och räddar sig i en skyndsam flykt, medta-
I
!
I
I

Il

gande - en kostym i hvilken både Tummel och hans direktör ledigt få plats, till en restau-
rant, i hvilken om en stund Donner träder in. Ny flykt med direktörens rock i misshugg.
När stackars Tummel upptäcker sitt misstag svimmar han och föres af polisen, som i hans
rock funnit adressen: Direktör Donner, Palatsgatan 2, direkt ini den-
4. b nes sängkammare, Då direktören kommer hem finner han sin bok-
Q Q I hållare i sin säng och de hjälpande poliserna kalaserande på sitt dryck- I
jom. Dagen därpå blir Tummel kallad till chefen och för sitt väl- I.
förhållande - utnämnd till kontorschef. I

o"
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII all,

I
I
I
.I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4 IQ
i:
lf.

VA Illmmlasmlmulmmi" m
A! Iläimmlmmämmlmmiäl f

i GULD- 
FEBERN
Skådespel i 3 akter. 

I Utgifvet af , 
Nordisk Films ComD- 

...A
IW

 

V
L

 

I!!!
Eiiå

E!!E
kw

 

 

EE!!
Eiii

V I
i. "4:

m 4.4
VIA

 

 

 .0.II......II-.IIIIOOOOIOOIIOI...OI-...OIIIIIII...I-...UIIIIOIOIIUI.II-...IICIIIII 
vv  N.. vv
v 5 PERSONERNA: a 
g 4 5 Richard wimams, guidgräfvare, Hr oLAF FoNss. 5 I; 4
nu 5 Mary, hans hustru ................... .. Fru Marie Dinesen. 5 
.Ali å Charles Libton, guldgr., Hr Volmer Hjorth Clausen. 5 Ai
: . . .. . : Il
vv ; Willy Smidt, guldgrafvare .......... .. Hr Ivaan Christy. g vv
v E Sing-Pook, en kines, .......... .. Hr Franz Skondrup. E 
ä 4 E Edward Mortimer, skeppsredare, Hr Philip Bech. E ä 4
mh å james, hans son ......................... .. Hr Robert Schmidt. E 
AA i. Dorrit, hans dotter .... .. Fru ELLEN AGGERHOLM. i AA
lll a, .s lll
vv .Oooo"ooooolonoo000...oc-ooonoolonooooooooo...canon-0.000.0000000000000000000000. 
 AFDELNINGAR: 
r 1 1. Guldgräfvaren Richard 16. Williams har segrat. 31. Dorrit påverkas af för- k A
Williams. 17. I Sidney på grufbörsen. äldrama. V w
2. Lyckan står honom ej bi. 18. William säljer sin grufva. 32. Hon vill offra sig för de
3. I hyddan. 19. Mary finner att hennes sina.
AA . 4. En lefnadstrött. make flytt. X33. Bröllopsdagen. AA
I.. 5. Den särade Charles Lib- 20. Hennes mission. 34. "jag gifte mig med dig I..
VV ton kryper fram till Wil- 21. I Sidney. blott för min faders skull. VV
liams koja. 22. Efter någon tid har Mary 35. Ett uppträde.l
6. Hans hemlighet. förtjänat så mycket att 36. Någon tid senare.
k A 7. Libton dör. hon kan resa till London. 37. Mary ankommer till miss k A
V w 8. Williams beslutar att stjäla 23. I Londons high life. Dorrit. l f
dokumentet. 24. Brown - alias Rickard 38. Hennes mission är fylld. V w
9. Om natten. . Williams på segeltur. 39. Marry ser sin man komma.
t 10. Williams rider bort . . . 25. Han är förälskad. 40. Bakom draperiet.
AA 11. I grufvan. 26. En middag. 41. Anklagelsen. A
III 12. "Händerna upp". 27. Dorrit afvisar Williams. 42. Det lefvande vittnet. III
.II 13. Inför sheriffen. 28. I pänningsvårigheter. 43. Afslöjad. I..
I.. 14. Domslutet. 29. Ett anbud. 44. I rättvisans händer. I..
I.. 15. En spännande duell. 30. Och ett motanbud. I..
III .. . .. . .. III
I.. Tcxtbocker a 5 ore i biljettluckan. I..

Vi! :ggmmgmmgmmgmugggl
S!! ...mm-WNIWWIWN...

lnnehafres med monupolriitt fiir Sverige af H. franska films fame.

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre.

Pianist: Hr Gösta. Björklund.
Barnà äga ej tillträde. K

 

 

Torsdag nytt program!

Program 5 öre.

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain