#7603: Excelsior

PROGRAM.

 

 

ll

 

Biografen

Fr. o. m. Måndagen d; 20 t. o. m. Onsdagen d. 22 Sept.
Föreställningar: llrnrrlngnr lrl. 7 rnH, Söndagar lrl. 5, 7 urh ll r. m.

 

 

llnnrfnnnl

En längre intressant bildserie från den danska flottans
öfningar. Särskildt bemärker man torpedskjutningarne

 

och manöfrar med en undervattensbåt, Vi se på nära håll
undervattensbåten ofvan och under vattnet, dykningen etc.

A

 

 

 

 

Lehman lär sig slå

saltomortal.

Dråpligt skämtnummer

 

 

 

 

 

 

nn

:TWh-Vd

(VIA

JmmmVAmVn-Amum
Liw

ÅA

nn
nn

 

 

wmmmkwm

[7476

 

 

mmmu::l:l:mumu

WNWNIIEIEIMNMN i

 

OULJLlLlLJLJLlLJLlLJLILILlLJLlLlLlLJUUUULJLJLJLIULILJULILILJLJLILJLJDO

 

 En succes-film! 

GEBBULJULJLJLJLJLJLJULJLll-lI-IUI ll ll ll ll ll llJl ll iLll ll U ll ll II HJ) iso7,?55-WKTER-eewqei .-=. M." "-

 

 

. x V

Dinmnntcn.

Detektivdrama W

i 3V akter och 50 afdelningar.
I

HUFvUDPERsoNER;i

Hanni Weisse,

L. Trautmann och Max Mack.

UEEEIBUDBEIEEIEEEEBUEEUEBEEBEI]UEEEEIEEIIIEEUÖ

 

denna spännande film äro inlagda flera för
l filmen nya sensationer som äro af utom-

ordentlig effekt. Hanni Weisse, L. Traut-
mann och Max Mack borga förfett förstklas-
sigt spel. Det är en film som säkerligen kom-
mer att tillfredställa allas smak, omväxlande o.
äfventyrsrik, som den är, från början till slut.

Cypnmmnmnmnmumm
QDBUUUUUUUUBUUUO

 

LULlLlLJLJLJlJUUUUUL.lLlLJLllJl-lLlLJLlLlI-lLJLJLJLlULJLJLJUULlLJLJBO

lnnehafves med monopolrätt af
A.-B. Svenska Films Comp.
NMFSVIAHHHHHHH
mmmmunnmmmm

 

 

Textböcker à 5 öre i biliettluckan.

 

 

Barn äga VVtillträde i målsmans sällskap.

 

 

n
nn
nn
nn
nn
nn

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Pianist: Hr Gösta Björklund.

 

 

 

Torsdag b nytt program!

Program 5 öre. .

 

-
Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr-

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain