#7602: Excelsior

ntelsir
Blograten

Fr. o. m. Måndagen d; 27 t. o. m. Onsdagen d. 29 Sept.
fdresttllninar: llrardagar kl. 7 rdr 9, Söndagar ld. 5, 7 nell 9 e. m.

PROGRAM. 

gmummmmmmmmmm

g
r
n
r

V

 

 

I

 

A

...I-I....OQO-...IOIOIODIOOOOI.IQ-...00.0.-IIII-Ill..I.II-...OIIIIOI...CIO-...IIII-IOOII...III...-

ski-AV"

Ett charmant lnstspel från Nordisk Films Comp.

Den sköna
okända.

 Lustspel i l akt med Gyda Aller och
 Kraugi i hufvudrollerna.
k :

V E En damväska på gatan. Tjockman passerar förbi. Böjer sin kroppshydda  nivå med
Ä : väskan och tager upp den. l väskan finner han ett fotografi af en ung söt dam. Ogonblicklig
A
vi

 

 

-w

...III-...UI-I.............I.II.

Cwmmmnwmmmnwm

IIIII.....I-...IIIIIIOOIOIIIOIO

förälskelse. Men hur finna väskans ägarinna? Vännen Tunnman underrättas om fyndet. Och
. har turen att finna originalet till fotografiet. Han gär hem till Tjockman, erbjuder sig att hyp-

E notisera honom och häller i hemlighet ett sömnpulver i ett glas som tjockman dricker ur. Denne

. somnar. Tunnman tillägnar sig väskan och står inom några minuter hos den sköna. Denna
k . förklarar sig emellertid ej vara ägarinna till väskan. Det var hennes tant som rådde om väskan,
V E och som hon gifvit ett fotografi. Tunnman tager afsked än mer förälskad, skrifver ett friarbref

- och ämnar begifva sig till henne med en blOmbukett. För tjockman omtalar han tantens adress.
14 . Tjockman hemkommer efter en stund från tanten full af raseri. Då uppdagar han vännens svek.
A E Raseri, mörka hämndplaner. Vännen luras i en fälla och hissas med hufvudet nedåt upp i taket.
v : Genom denna förfärliga tortyr tvingas Tunnman uppgifva den okändas adress. Tjockman och
n E Tunnman anlända samtidigt med sina buketter till den sköna okända och göra sina kärleksför-

 

 

 

k klaringar. Men stor blir deras häpnad då den sköna okända förklarar sig redan vara gift.

m  Ett lustspel af utomordentlig effekt. 5 r
A I I I I I OI. I O U I O O O I I I I O I I I I I I O I I I I O I I I O I I O I I I I I I I I O I O I I O O I I C I I O O I O O I I O C I I G O I O O I i O I I I I I I I I I I I O I I I I O I II: A
Ngum-n WMWk-WMWm-WEMWB- "IMVAM "WD-(faä

 

et törhäxade kontoret.

Chefen Moritz, är en despot, som alla på kontoret frukta, ej minst kontorschefen. Denne har en
dag fått order att anskaffa en ny kontorspojke. Detta förtroendeuppdrag tynger till den grad på hans
hufvud att han faller i sömn och har en fantastisk dröm. Emellertid återvänder kontor-spersonalen, som
haft middagsrast, men väcker ej kontorschefen.- Då inträder den fruktade chefen. Han upptäcker den
sofvande och väcker honom med ett rytande. sNi har väl inte betalt för att Ni skall sitta och sofvas,
skrek den förtörnade chefen. Och den dagen glömde ingen af kontorspersonalen.

 

 

  

 

llarler lllrinsnnidts

  lrrnrlnndiln

Kinematografiska j
upptagningar.
4 akter. 65afdelningar.

i I Vi

 

 

 

ar liarnegietnnden tdranstaltade den direr hela einiliserade
världen uppmärksammade jaktexpeditinnen till de arktiska
regionerna under kapt. lizs ledning amnade den e] tdrhehalla re-
sultaten tdr en sluten vetenskaplig krets, utan nelat gitna "atnen
de bredare lagren en inhliek i prlartrakternas tannanrh tlnra.
lien hrilket medel finns nal, som starkare ash grnndligare kan
f hdia allmänhildningen, sprida retandet, än kinematngraiien? llapten
lileinsehmidts kinematngraiiska npptagningar tran sin Afärd mot
polen skall tdr eninnerliga tider-ntgdra ett märkligt aktstgeke
i knltnrhistprien. i

Ett märkligt kulturellt dokument, lika 
intressant som underhållande. F få;

 

 

 

 

lnnehatnes med mannpnlrdtt at k-li. Svenska Films temp.

Textböcker à 5 öre i biljettluckan.

 

 

 

Inträde; 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde i målsmans sällskap.

 

 

Torsdag nytt program!

Program 5 öre.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain