#7601: Excelsior

[xttlsir
Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d: 7 t. o. m. Söndagen d. 10 Okt.
Föreställningar: llnrtlagar ltl. 7 och ll, Stmlagar lil. f, 1 null il z. n.

PROGRAM.

Första afdelningen:

I lntls wnltum.

l. Belgiskt infanteri intager nya positioner. 2. Artilleriet rycker fram.
3. Efter Namurs fall. En transport ankommer till Zeebrugges
med 15,000 öfvertevande.

 

 

 

  

 

 

Så goda vänner voro de visst.

En historia om kärlek, svek och försoning i en nätt och munter stil, som ovillkorligen
försätter en och var i ett strålande humör.

EDBEIEIE!
nnnnnnessHasseseeeeeeesesseseeeeesesaesaseseeeeeasee

Bråket om en hatt.

Vitagraphlustspel med BUNNV i hufvudrollen.

Fru john önskar sig en ny hatt och herr John har ej annat än att foga sig i sin stränga
hustrus önskan, för husfridens skull. Eljest fick han ej Iof att röka sin kära gamla pipa. Frun
finner slutligen den hatt hon vill ha. Den kostade emellertid 85 dollars, hvilket herr john fann
orimligt. john sökte ett aflopp för sina allt annat än vänskapligt sinnade känslor i -bananen
Men frun hade oturen att trampa på ett bananskal som herr john kastat ifrån sig. Vrickning
af foten, hemforsling på en kärra och ständiga jeremiader öfver hatten, som fru john ej kunde

-, få. Uttråkad beslutar sig herr john att köpa hatten -- men för sent. Den var redan såld.
Han ber ödmjukt sin fru att i en rullstol följa med honom ut och välja sig en annan hatt.
Men fru john finner ingen god nog, och herr john är förtviflad. Då ser herrskapet john
den fru, som lagt beslag på hatten. Och så fick fru john sin hatt och herrjohn det goda lugnet.

 

I H ll Il H U ll li H ll H H il ll ll H H lYJI ll U ll lrlrl in

 

J! l 11 li ll li ll li ll il ll li ll ll ll li inr!! il 11 ll li ll tft-11.]

 

 

 

 

LlLlLlLJLJLILJLJLJLJLJLJLJLIULJULJLILJLJLJLJLJLJLILJULJLILJUUULJLILI I] UULJLJUULJLJLJULJLJ
Fil-iFIHHI-lHFIFIFU-lFIFIHHHHFIFIHHHHHHHHHHFTl-lf-lnHHHHHHHHHl-lnnnnnnnnnl"

 

Andra afdelningen: .
i; :EEEIEEEI Ill-IEEEHIEHEIIIIIllliääliäääää...Il-:SEEHEEIEEEIIIIIIEn

 

 

 

1 :å-lIII:HHS:Häll-...IEEHHHIHEII-.IIHIEEHHHi-...l-:Eäl 
:= V ll:
 . Iis
 En film, som- håller spänningen vid 
 liv från första till sista scenen. 

E: i .. i    ...7. i. . . i H  " :E-
l:: i 55-
 l II I U 
g== gg
 - 
5:- i .ii
sal Isa

:i :u

Ett spännande drama -iä

 

 

verkligt roliga poänger.

.I
:i
 :aa
i! - f lå?
:E V I
 1 2 akter, 30 a d. ga
la: - .. g:
ll
 Nagra af episoderna: 
:Isa 1. Den nye cowboysen ankommer. 16. Öfverfallet på diligensen. Hg:
i.. 2. Hazardspel. " 17. Mexikanaren drifven på flykten. Ii:
gi: 3. laques la Vignes sköna dotter. 18. Sheriffen förföljer skurken. 
ii. 4. Unga hjärtan. 19. Hos Edith. i n I I:
g: 5. Collins hamnd. 20. l-lon forbarmar sigl ofver usllngen. lg:
lä 6. för faderns skull gifver honjaordet. 21. Skurken erfar det onda, han för- :EI
lg: 7. 0fverfallet. qrsakat sin välgörarinna. 
ii 8. Stillwell anklagas för mordet. 22. Ater spårad. åä-
-gg 9. Collins, vittnesmål. 23. Sårad till döds. :g-
-IIE 10. 25 ars straffarbete. 24. Bekannelsen. ul
gi: 11. Afskedet från Fadernebygden. 25. Stillwell frigifves. 
i!- 12. Edith har blifvit lärarinna. . 26. Edith har återvändt. li:
:g- 13. Straffången. i 27. Förenade för evigt. .gg
ii 14. l dystra tankar. 28. Den okända spelar med Collins. li!
i.. 15. Stillwell har börjat uppteckna on- i 29. Masken faller. ...E
.ii kel Edens historia. 30. Det rättvisa straffet. ii.
. II
 xaa:
Ei ii.
i; Ett lustspel med en hel del 
:I

IIIIIIEIHEHEHEIII

lin moder
on lunn

Lustspel i 1 akt.

Utgifvet af Nordisk Films Comp.

PERSONER:
Herr Beck ............................ .. Hr Aage Lorentzen.
Margareta, hans hustru ....... .. Fru Ellen Kornbeck.
Max Stein, direktör för skilsmässobyrån aVeritasa

Herr OSCAR STRIBOLT.

 

 

Wiman:-
Hall-lll

 

 

 

 

w IIIIIEHHIHEHEII

inIIlllI:EEEEE:HmIIIIIIEHEEEEHEHIIIlll:HEIEEEEIHIIII.IEEE-"HERE
lnnzhatns mnl munupulvätt at Mt. Svenska l-"ilms llump.

Textböcker à 5 öre i biliettluckan.

 

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 - öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde till första afdelningen.

 

 

Måndag nytt program!

Program 5 öre.

 

 

.Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain