#7596: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Måndagen d; 25 t. o. m. Onsdagen d. 27 Okt.
fdraställningar: llvardagar ld. l urh ll, dllndagar hl.. 5, i null ll a. nl.

 

 

 

PROGRAM. Å

Y

hlnllallnl nl llllllnls  

En mycket intressant bild.

 

 

IIIIIIIll:::::: I

 

 

 

 

 

1 :::::::::::::::lE

IEEE:E:Ett-:EE:EEE-1:::EEEHEHEEEEHHEIH

HAN vissTE DET.

Gillian Iderell är sällskapsdam hos sångerskan Perino. Hennes moder
är sjuk och då pengar saknas till medicin, vill hon sälja sin antika
brosch. Hos guldsmeden begår hon ofrivilligt en stöld. Den rika
Ralph Lorimer ser henne begå stölden-bådas ögon mötas. Ralph
blir senare presenterad för Gillian men låtsas som om han ej sett
henne förut, hvilket Gillien äfven tror. Hon går dagen därpå och
säljer sin brosch. Ralph som ser detta går in och köper smycket
i den tron att det var det stulna smycket, som hon såldt. Han blir
glad över att så ej är fallet. Kort efteråt mötas de under ett regn-
väder. , Ralph kör henne hem i sin bil och härvid afgöres deras öde.

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ::::::::::::: .
ära-:innan::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::ä
::::
:EEE
lll.)
EEEE ä." LuStSpel af NOrdlSk Films Comp. E." EEE:
EEE! ::::
EEEE HUFVUDPERsoNER; 
III. . ll:-
iiii Rasmus Christiansen. Bertil Krause. Fritz Pettersen. . A:ggi
 Grosshandlare Krak vill ej gifta bort .sin dotter Dora med kontors- 
:::: chefen Back, utan önskar få unge herr Blinkenberg till måg. Denne 1:5:
 väntas just på besök. Fru Krak och Dora skola möta honom vid 
:::: stationen. Men han uteblir. Under tiden har inbrottstjufven Dick gjort g :g
 sig hemmastadd i våningen, ekiperat sig och antagit rollen af unge - 
::: Blinkenberg. l denna roll gör han Blinkenberg omöjlig, hvarför :gl-I:
 Back och Dora få den faderliga välsignelsen. 
iii! Etsi
:HE IE:
EEEEEHEHEIHH EE: I.. :illIIIIEIEEIHEEEH:EEEIEEEEEEHEEEHEEIEH :HERE
:IEEIEIHEIEIE :iii-IEEE: I" " JEIIIIIIEEEEEEEI EHIEEIE:EIEIEIEEEEEEBIIIEIEBEHEEE E

 

 

 

 

Skådespel i 1 förspel och 3 akter.

I HUFVUDPERsoNER=

Charles johnson ............. .. William Bewer
William Elgen ............... .. Knud Rassow

James Howard ................ .. Charles Schwanenflygel
Alice, hans dotter .......... .. Oda Rostrup

jack Fleming ................... .. Henry Seeman

GunnnmmnmnntlmtlmtlnunUmmmmmmnnnnmmmmnmo
Utdrag ur innehållet:

De sökte efter guld. Dag efter dag, den ena lik den andra,
full af det hårdaste arbete, usla lifsvillkor, bittra missräkningar.

Då skedde en dag den stora tilldragelsen. De funno guld, äkta
rödt gediget guld! Och de gräfde och gräfde, påsarna flula...
En natt. Frestelsen var för stark! Han bestal sin kamrat och
flydde med hans guld...

Många år senare. Milionären begärde dotterns hand för att
rädda fadern från ruin...

Och penningen segrade. Guldet, det röda, kalla guldet, hade
åter vunnit en av sina otaliga segrar öfver månniskolif och
människolycka . . .

Guld kan äfven skapa lycka och hämnas...

Midt under den strålande fästen mellan leende masker, som Ej
dansade och flirtade, trädde det förgångna lifs lefvande fram Ei
för milionären... Men innan han skildes från världen för att
ställas inför den högste domaren, skapade han lyckan för de
unga. för hvilka han varit symbolen af olyckan.

I]lIllIllIllIllI][lill-.illilIIl-lllIlllIlEllIllIllIlCÄO

ElEllIlElElElEiElEiElElE] ElElEllIll-JEEIEEEll-JUUQ

4755131313

sou
o

- DDEIUEIUBEIEIBEEIEIUEIUBEIDUEIEIEIBEIBEIEUBDEIEUD

Textböcker à 5 öre i biljettluckan.
Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Barn äga tillträde till hel-a programmet.

 

 

Torsdag nytt program!

Program 5 öre.

 

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain