#7595: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d; 28 t. o. m. Söndagen d. 31 Okt.
Föreställningar: llllarllagnr lil. l null ll, liltnllngar lll. 5, l rrh ll n. ln.

 

 

PROGRAM.

i Islynilldcrn

 

Mabel svärmar för sin lärare och är naturligtvis tvungen att meddela sin ljuva
hemlighet åt en kamrat. Skolföreståndarinnan uppsnappar brevet. - den gudomlige
köres på porten, och mindre farlig lärare anskaffas. Flickorna ruva på hämnd.

De fingera kärleksbrev mellan läraren och lärarinnan, och jubla över sin lyckade
hämnd, då en vacker dag de tunga) tu finna varandra.

 

 

 

 

 

mmmmmmmmmwmwa
nmmmmmmmmämän

llllllll llll lnllllja  

Lustspel

från Nordisk Films Comp. med

Call Alstlnp och Lauritz Olsen

i hufvudrollerna.

 

 

 

Den från Afrika hemkomne Tobias är en storskrytare, som slår
Adolf ur brädet hos hans fästmö. Adolf visar emellertid hvilken ku-
jon Tobias är och att han, ehuru han skryter öfver sina afrikanska
bragder, ej kan rida eller skjuta. Slutligen klär Adolf ut sig till björn,

.. vettskråmmer-Jobias eeh-.återeröfrar sinrfästmö. r "MW r i f " ö "i Vi

 

Mmmmmmmmumlmmå
Mmmmmmmmmmmmi

 

 

 

 

   
 

 

;. . . .- . m lll-l l
--. -.= ...I .lll
III.

I o a o n o o o o o o I
000.0000-0....IQ-...oooigiollolgioo000.000000-0000000......QOIOIOOQOOI000....

o
ut. .occ-.O-.Ioli-Ool

c hämnd.

En österländsk källekssagzli

i 3 akter.

HUVUDPERSONER:

Kung Harum. Zaga, hans dotter. Lotos, slafvinna.
Morum, bågskvtt, prinsessans älskare. Prins Simbel.

.ooo..o..oeo

9 0000....00

. .occ,.e..o
...alu-Iono- Oo

...I-O...CO-...ICO.I.II.II..IOI...III.I...I-I.IlI.OI-O..IOII....III-...IIIIIIIIOII..
I I

   
    
 
 

 

   

 

 

 

i Prinsessan Zaga har förälskat sig i den ståtliga bågskytten Morum, som 1,,
E en gång räddat hennes lif. Men fadern hade utsett prins Simbel till hennes E
E gemål. De båda älskande beslöto att fly, men förråddes af en slafvinna, hvars 2 :I
E kärlek Morum försmådt. De båda älskande heslöto då att gemensamt söka den S 2
E förenande döden. Så är i korta drag innehållet i denna sällsynt praktfulla film, S 
u or.. som Fägnar ögat och fängslar sinnet. " o:- =
.I AFDELNlNGARNA: 
"- 1. Prinsessan Saga. 20. Morum kommer. :få
2. En praktfull omgifning men ett lång- 21. De besluta att fly. :nt
tråkigt lif. 22. Spionen. :ä
: 3. Bågskytten Morum. 23. Prins Simbels ankomst. .2:-
E. 4. Ett prof. 24. Mottagningsiästen. f .g
:3 ,- 5. Prinsessan vill själf utgöra skottafla. 25. Zaga måste dansa. 1,:
E. ä 6. När kärlek vaknar. 26. Morum smyger sig in i palatset. g" "g
2 7. Svartsjuka. 27. Slafvinnan Rea skall framföra amu- 1":
8. Morum afvisar Lotos, kärlek. letten. "gg"
.e 9. Hämnd. 28. Hvad som doldes bland frukten. i 2
13:...- 10. Lotos lockar slafven att söka döda 29, Zaga Smyger sig ut, 2,:-
: :z prinsessan. l. 30. vid stadsporten. : :
.pi-:- 11- l fällan- 31. Lotos omtalar prinsessans flykt. l
: :: 12- Amuletten- 32. Förföljcl.
.III 13. Det räddande skottet. 33, Gripna.
 14. Någon tid senare. D t 34, Inför kungen.
..- 15. Kung Harum har ett budskap at sln 35, Enviget.
III dottef- -e 36. Morum har segrat.
III 16. vPrins Simbel, din tillkommande, äri 37l Dömd till döden.
::: annalkande-e ss. De älskande få tillåtelse antaga farväl.
17. XDet år så min vilja, och så blir det). 39, Deras beslut. l
III .. .
I.. 18- I tårar 40. Den förenande döden.
lll 19. Prinsessan vill tillkalla Morum.
Ill
lll
.I ...I-...lgg:o..g.g.:o.:gg.....Q:g-...zog-...II..n..loi:0=oooo:0200

 

 .oi-0000 I O. .oss
...I-...Il-...Ioo-I.oon o . . . . .uco.. . . . .-
..I...III-...IIolg.:alco=.:con....00:ol.00:o...0.000.0.00.Is-Onoooigloo I

Textböcker à 5 öre i biljettluckan.

 

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, -barn 10 öre.

Barn äga ej tillträde.

 

 

Måndag nytt program.

Program 5 öre.

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain