#7594: Excelsior

Biografen

Fr; o. m. Måndagen d. 1 t. o. m. Onsdagen d. 3 Nov.
loostilllningao: lloalllaoao lll. l ooh ll, Söndagar lll. 5, l ooh ll o. nl.

PROGRAM.

 

 

r Lehman råkar i gräl med en handlande och slagsmål uppstår dem emellan. Detta har
till fölid att de störta emot olika föremål, hvarför de föl-följas af en skara människor, som
skola nämnas. De hamna slutligen i armarna på skaran som nu kommer i tillfälle till hämnd.
De båda wslagskämparnan blifva emellertid goda vänner.

i
I f och död.

En diskussion pà lit 

 

WWW

 

 

:55:55-55:555555555555555: 555555555: "5" .555555553 .1555: Vi u :555555555555525525555
I

.. silllll inn I

:5555551555555-"5 5:55::55555555555553555555555:55: .5I555555555555555555555555

III-IIIIIIIIIIIIPIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII

.55:55:55.5555555555555555 Hari

  

 

 

 

 

  

 
 

  
 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l
ä55555555555555 5 i:
ii :i
 . . ii
l ll .I
,- ii 
: :55::555555555555555555555:535555555555555555:55:5555::555555555555555555555555555555:Hägg-5:
: ii II I 0 I 2 
I H I:
I :: . i
I :: "
I i: I
= r HE: :5555:55 .i :55:55:55 :5555:55lIIIIIIII 5:55: .55555555555555555555ä5555555555iå 
lll-l.. Illl
g: o ii
El
EE Ater ett glansnummer aa
EE utgifvet 11af En
aa - - EE
- En EllIl
n Nordisk Fllnls Com aa
n i 5:
II
I EE i l hutvudrollen: älg
DE! I [IEI
Eli]
nu EE]
Elli] "
En EIE!
En] ElEl
I. BE]
.- II
lll I 
gå HUFVUDPERsoNl-:m - EE
gg liollooaltaltmaosllalli ll. liimofon . . . . . . llo laol launitzon 
ää loltnant Enlli o. lilmoton. Ililllo son, EE
ml: O g EE
i. Hr Valdemar Psilander g:
. . I
gg Elsa, hallo llottoo . . . . . . . . . . . looken nlma lllnlllno gå
låg] löjtnant illoxls ll. lllollhowon, loloillall nl. Elsa lll li. liommollfolllt EE
gå löjtnant llullololl Swals .. . . . . . . . . . . llo ilago llootol 
Du .oo ...obo.. ...0I.. .oo-o. .000. "Oo .o 
I. :- o n o .nu-.o .ou-f... o... ...u 0.... :0: i 
I. E . I. ...E 
55 Ro PATRIA är en leivande illustration ai gå
EEE] I 5 ett modernt slags alla facer. Mellan ex- E l:ll:l
EE n ploderande granater och öfver taggtràds- EE
En 5 stangslen störta soldaterna fram. Den ena E EE
EE skyttegratven tages efter den andra, den sista UU
är: g efter ett våldsamt baionettanfall, och slutligen E i EE
:: tvingas fästningen att kapitulera. 
Eg Allt så realistiskt iscensatt som al- EE
gg drig tillför-ne. Mellan dessa spän- 
ä nande episoder är en mycket vac- EE
Eg ker karlekssaga inlagd. E:
l:l:l = z E;
En :IQ h i. .. .- . .... 0.... l:=
[I] ou nu! Ina.. 000.00. .000.005 .Oo-oo... .5. E =
Elzl E:
U: 0 u u I 0 E:
Eg Pro Patrla har ofverallt dar den visats gjort stor Ef
El] f - EE
.på succes och dragit fullsatta hlls. åå
.u ÖnaaaaaaaaaaaaaaaaaaninaaBananaaaaaaaaaaaa: 1:
n Ö i

Textböcker à 5 öre i biliettluckan. .-

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10, öre.
llaoll äga tillträda i milsmano sällskap till hola pooooammot.

 

 

 

 

Torsdag nytt program.

Prograni 5 öre.

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain