#7592: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Måndagen d 8 t. o. m. Onsdagen d. 10 Nov.

Föreställningar: llrardagar kl. l eeli ll, dndaar kl. 5, l eeh ll e. m.

 

PROGRAM.

     
 

  

  
   
 

    

I..
...II-...IIOOO I. II ...O-:IOIOIIIOOIIIC .I I. ...I-IIIIICIOI
I.

 

    

 

 

 

 

 Clownen och asnan. 
 Clownen gitver oss med denna bild 
 tillfälle att se storartad" dressyr. 

:EiläESEISHIHIEEIEBEEEEIIP-IEHHEEHEWEEHIEH .IEEE "Ef-:IEEE

sensationsiiimiå 0

i. I H I :Is-"I--I-:I-:m--ssssssssn "samer-19: -rssssss-:sss-"sssssaae I-
Wii-iir.alliansfrihet-ia...-...strama-ilsa...his-...uns

äiilä- .EEEIIIFEIEE HWWIEHäIHEEEEEHIEIäHBP-EHE" :Hagmar-EEE" 
 II 
äEåEH-"äI-EIIHH-:åå :IEEE-Hägg:
års: w. . II I :ar-ens..
sillä-:å - r en: 
15:: 0-19 I iii-2,010 
:ifsmsiä :sits-"msn

s - . o s.

i". E

s Slllldll Sllllllklllkl s

E . , E

l I

 l 4 akter, 60 atd. -

s iiv

ull-null! [0] nun-lll!!

HUFVUDPERSON ER:

Paulmann, en filantrop .Ernst Ludwig
Alex Fink. . RUDOLF SCHILDKRAUT
Maria, hans hustru . . . . Beate Ehren
Lina, en slinka . . . . . MARIA ORSKA
Friedel, en förbrytare josef Schildkraut

...OI10.00....II.I...I...Il-.O...II.III-I..I...II-IOOIQOIOIOOQIIIOIII.

Fdreliggande tilmsdrama tnrde hllra till de mest
realistiskt framställda iieh i sneialt hänseende mest
intressanta, sem nagnnsin framställts. et ar en

 
 
 
  
 
 

 
 

lllill.III......IÖIIIOIIIOIIOOIO.
.iII...-.II-.IIII...OII.IOIII.III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

rerlilighetstrngen skildring at tdrlirgtaren, snm iim En
A "i I I 
hndertegs at geda människor eeli slutligen etter EE
manga frestelser liesegrade mrkrets makter. gg
......I-..-.OI-II...I...IO-.ICOIIIOOIOI...OO-...OOIIIODII.ICO-IIOIOI... 
Eli]
AFDELNINGARNA: EE
1. Den eftersökte Alex Fink och hans 30. Kassaskåpets frestelse. [I]
väninna. 31. Efter någon tid. . [Hj
j 2. Hazard. v 32. Fängelsedirektören och Alex Fink. En
:m 3. Polisen intränger. 33. Slinkan besöker anstalten. E j
j] 4. Finks hustru och barn. 34. Ni vilja förena Er med Er man.) E :i
j j 5. Slinkan. 35. aFriedeln E j]
:1:1 6. 3 års straffarbete. 36. Alex Fink bevekes. [I :I
3:] 7. l fängelset. 37. Filantropens triumf. E [l
j] 8. Filantropen Paulmann besöker fäng- 38. Ett uppdrag. E j
j] elset.. 39. Det första stället. I: j
j] 9. Frigifningen. 40. På café Central. E :l
3:] I 10. wVi ses in snart egen). 41. Sin plikt trogen. I: :l
j] 1 11. Modern och barnet stötas bort. 42. Speldemonen. i: j
j] 12. l slinkans hem. 43. Alex Fink spelar. I] j
.jj 13. Den första måltiden. 44. Han förlpror. l: :I
j] 14. Filantropens fest. 45. Andras pengar. [I :1
:1:1 15. wEn skål för mina förbättrade straff- 46. Paulmann arbetar ofta in på natten. 1: I]
j: fångars. 47. Fru Fink besöker anstalten. E j
jr] 16. :Nå Så försök också att förbättra 48. Klockan 2 på natten. l: :i
:tj Alex Fink). 49. sMin största stolthet är att ha för. i I: j
j] 17. Ett vad. bättrat Alex Fink . .a I: :l
j] 18. Morgontoalett. 50. Klockan 4. E :l
:JB 19. Hustrun i slinkans hem. 51. Tjufven. E :l
:m 20. Obönhörlig. 52. Filantropen har insomn at. i: :l
3:] 21. Vännen Friedel föreslår en waffär., 23. Den stora frestelsen. l: :l
j] 22. Kuppen beslutad. 54. Alex Fink bestjäl sin välgörare. i: I]
j] 23. Filantropens besök. 55. Dagboken. E j
[1:] i 24. Förslaget. 56. De goda instinkterna vakna. E I]
:I :1 25. Alex Fink antaget anbudet. 57. Fink väcker Paulmann. E j
j :1 26. :Med Er och Edra likar har jag 58. xSkjut mig som en galen hund, jag 1: j
j j intet att skaffa). kan ej förbättras) I: :I
:I j 27. Alex Fink som förvaltare. 59. Nu först ha de goda instinkterna I: I]
:tj 28. Den mänskliga fåfängan. vaknat hos Er. I: :l
[I] 29. Arbetet b örjar. - 60. Mörkret är besegradt. l: [i
22::2:i:2:2:2:i:2=22:22:::3:32322333333 1232292351]
-..2322=2::3:å:22::222:222332::2:1:32232:22:33:-.Jxäaäia [ll]

Textböcker à 5 öre i biliettluckan.

 

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga ei tillträde.

lillllllllllllllllllllllll llllllllllklll

Vald. Psilander i hufvudrollen.

 

 

 

 

Torsdag nytt program.

Program 5 öre.-

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain