#7586: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Måndagen 29 Nov. t. o. m. Onsdagen 1 Dec.

Föreställningar: llrartlagar ltl. 7 unh 9, Sndagar lil. 5, 7 aah ll a. m.

PROGRAM.

Första afdelningen:

 

 rrrr-Ilrtrrrrlirr- 

En knut på näsduken.

Herr Petterkvist är mycket distrait och fumlig. För att komma ihåg saker och ting,

som han skall utföra, måste han slå en knut på näsduken för att han ej skall

glömma att stänga vattenkranen när han tagit sitt morgonbad. En dag går han

emellertid ut utan att stänga kranen. Petterkvist får sig en ordentlig upptuktelse
för sin glömska och sitt slarf.

Illl tilllllll Illllllll.

Drama =

Hök öfver Hök.

Mjölhandlare Tunnman och spcerihandlare Snålman rivalisera om en medelålders änka, kaféidkerskan

Fager. Snålman bjuder på frukost i det gröna och snusslar engelskt salt i Tunnmans glas. Denne ut-

byter sitt glas mot Snålmans och under den senares däraf följande nödtvungna frånvaro friar Tunnman

och får ja. l Snålmans vagn återvända alla tre till staden. Under färden måste Snålman stiga af och
de älskande köra då ifrån honom.

 

 

 

Piff som cvkellärare.

Piff har öppnat en skola för de som önska lära sig åka cykel. Vi äro i denna film
i stånd att följa hans något märkvärdiga priciper. Hans lärjnnge är en bättre korpulent
herre. Piff får med någon möda upp sin lärjunge och sedan - ja sedan bryr sig Piff
ej om mer. Den korpulente herrn cyklar i väg med god fart men han kan naturligtvis ej
styra utan törnar emot alla tänkbara föremål. Piff tar det emellertid lugnt och framtager en
borste som han bär på sig för dylika ändamål och borstar af sin lärjunge, som han hvarje
gång efter en kollision åter med handkraft släpar upp på cykel. Slutligen får den kor-
pulente herrn nog af konsten. Då han kolliderar mot en säng, som stod på gatan bland
ett flyttningslassI stannar han helt lugnt. Men Piff väntar nästa elev . . .
II Ill
I

 

 

 

 

 

 

 

I Andra afdelningen:
HNHNIEMNMNM

 

Eåmmmmimmmmmm
 Ilrl llalllla lllrlrrllrl 
JE I eller n  

 

 

 =tarmarna lrllrrmar

berättad och illustrerad afP

  

W  HUVUDPERsoNER;  
:4  Henriks, tullassistent . Alf Blötecher  
nu  jersin, värdshusvärd. . Chr. Schröder 
ÅA EMary, hans dotter . . . Else Frölichä ÅA

nu  Kolbe, bandets chef . . Carl Lauritzen  
kl .g O . kA

 .........  m

ll
utkämpas i denna films mellan det dumdristiga smugg- 

V 1 larbandet och samhällets plikttroga representanter: den V 1
A modige tullnären Henrik och hans raska skara. Men 
ÅA AA

vv i stridens vimmel, i larmet från gevärsskott och siudande vv
V bölior, blanda sig milda toner-bland barska kommando- 
k A rop och förtvivlade nödrop ljuda ömma ord, ty bandets k A

 fiende ätskar dottern till bandets anförare. 
.tt t .

mmmmmämmmmmma
mmmmmiimmmmm

Textböcker à 5 öre i biliettluckan.

. OBS. Detta storslagna program!

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde till första afd. i målsmans sällsk.

 

 

 

 

 

Torsdag nytt program.

Program 5 öre.

 

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Roktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain