#7582: Excelsior

Biografen

Fr. o. m. Måndagen d. 13 t. o. m. Onsdagen d. 15 Dee.

Föreställningar: Hrardagar hl. i ooh 9, Söndagar hl. 5, i ooh ll o. rn.

PROGRAM.

vv

drrnnl-lnirnl lln sd.

l. Paris. Mottagning af några högre holländska personligheter, som skänkt en
ambulans till Frankrike. 2. England. Sport och lek i ett militärsjukhus. 3. Långsam-
hetstäflan. 4. En lustig lek. 5. Hattgarnityrtäflan. 6. England. Humleskörden. Kvin-
norna befatta sig med landtbruksarbeten. 7. Belgien. Manöver på kusten. En afdelning
kulsprutor. 8. Belgiska kavalleriet. 9. Från hafssidan är också kusten väl bevakad.

A

På den vilda vägen.

En koling läser på sin krog en annons efter en kuttergast. Han söker och
får den, men sköter den synnerligt fumligt och osmakligt. En dag sändes han
att köpa varor, hufvudsakligen sprit, enligt en lista. Han sammanträffar med
några andra kolingar och berusar sig starkt. Kolingarna tillskriiva på listan en
grafsten samt en kanariefågel i bur, och langa honom ombord jämte varorna.
Han får afsked, stallbröderna ro honom i land men öfverge honom på kajen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lndiantlickans hämnd.

Cowboyen Bob Hall räddar en indianflicka mot en drucken mans öfverfall
och knyter sedan en kärleksförbindelse med henne. Senare öfvergifver han
henne efter att ha förälskat sig i en ung dam, Mary. Han får hennes ja,
men firar detta med att berusa sig och tillbakavisas af Mary. En brottning
uppstår och Bob faller ned från en brant och omkommer. Mary miss-
tänkes ha dödat honom, men indianskan berättar det verkliga förloppet.

        

  

 

 

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIESEEH:EEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIHEEEEEEEEEEEEEIHIIIIIIIIIIIIIIIII
I. l lFll ll ll ll ll ll ll llJl ll ll ll ll-ll-ll-ll-Jnl-ll-lr-ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll li I-..
ll: :ll
III -II
III [III
.....::I l En...
I - -
IIIIIIIlI1 EIIIII
.IUUEIUEE l l ll ll ll l

 

 

 

 

"11
:w
:i
:w
z ll

HHI-ll-ll-ll-li-ll-ll-li-ll-ll-ll-ll-ll-ll-ll-lnl-l

l ll U ll ll ll ll ll li li ll llJl ll ll ll

Skådesp:i 3 akterlrllnl
Utg. ai Nor. films Comp.

 

 

 

 

 

.-

 

 

 

ll lnllnnlinui

 

III I
LJLifirn n n ir n n n i
:EEEEEIIIIIIII
:EEEEäIII-IIII

 

 

 

 

 

IIIIIIIII
I. in irn n ni

IIIIIIIII
I. i n nJi n nn

 

lä HUFvUDPERsoNER; 

 0. Hedenvall, skådespelare Thorleif Lund 
 Emmy, hans syster Ebba Tomsen-Lnnd 
 Jules Petit, skådespelare Ali Bliitecher 
 llrigot skilde do bada vinnarna at -snart slinlla 
 de mötas i stridons hatta som tiandor för att tr- 
 göra hrarandra. en and tasttos som spion. ot 
 hlot dan andras pliht att lata arlioliusara sin basta 

iii; rön ooh sin systers tistman. Ett orantadt ai:
 angrepp hasparado honom denna smarta. ia!
 llrh tiandan hunds atarrilnda ettor 
 tullgjordt uppdrag tör att 55:;
i mottaga haldningon. ====

 i En iilm iull af spänning från
 första till sista scenen.

 

 

 

 

1

Textböcker à 5 öre ibiliettluckan.

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre,X barn 10 öre.

Vid pianot: lir Gösta Björklund.

Barn äga ej tillträde.

 

 

Torsdag nytt program.

Program 5 öre.

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

i fe, .glänsande

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain