#7581: Excelsior

xeelsi
Biografen

Fr. o. m. Torsdagen d. 16 t. o. m. Söndagen d. 19 Dec.
Föreställningar: Hrardagar hl. 7 orh 9, Söndagar hl. 5, 7 och 9 a. m.

PROGRAM.

 

 

 

 

 

 

 hamn-hum nl 

Nzo 38 - 1915.

l. Paris. President Poincaré öfverlämnar fanor till 229 territorialregementena. 2.
I". General Galoqin mottager kommendörsbandet af hederslegionen. 3. Paris. Svårt sårade
militärer, som tappert fullgjort sin plikt, erhålla militärmedaljen ur händerna af presidenten
af republiken. 4. Frankrike. Franska trumpetaren Rolland, hjälten af Sidi-Brahm, har gått
hädan, 94 år gammal. Under Algeriska fälttåget tillfångatagen, beordrad af Abd-rEl-Koder
att blåsa till reträtt, blåste han af alla krafter till anfall. 5. England. Korpral Auens, en
tapper skotte, är föremål för en välförtjänt hyllning. 6. England. Åttonde Manvich-bataljo-
nen tränar sig. 7. Monsiur Ribot, den framstående finansministern. 8. Ryssland. Tsaren

I:

 

l

 har tagit högsta befälet öfver ryska arméerna. 10. Storhärtigen Nikolaus har utnämnts till 
 vice-kung af Kaukasus. 
andeaaenaanaaenenannaänailIIIIannanneaeaananannnnanana
III-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIII-IIIIIIII.I....II-IIIIII-IIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II

E

umumäååiimmum
mmmmåäåämmmm

Ndiild "till

AA Senast utkomna.

Elgumumäääumumuni
Elmmmmmääämmmmmii

lldll Iillli Iltdillillhldh.

Lustspel författadt af Elise Bronson.

e I .Ifille Sommy leker brefbärarc. Alla bref, som anförtros honom att postlägga gömmer han i en
lada istallet. Tack vare detta tillvägagående möjliggör han försoning mellan en ung tant och hennes

f.od. fästman och bröllop mellan iskarlen och köksan, hvarjämte han räddar sin far från att ruinera sig
pa en vetespekulation.

LWVADLKWVAIH
P74 n&àr4 VIA LWEH

xVAdiAIB
74mean

 

 

 

0 I I 0 0 I o o o 0 , , 0 o n a o s o 0 , , u o o o o o I , . 0 s n n u n u I , , G o o n n n s I 0-
o o 0 . o . o o . .o N o . . o n . .I 0 I
0 9 o I 0 I 0 q g o I 0 I Q g o I 0 o o 0 .I

 

, Ett gripande liisdrama
I i 3 akter.

 

Hufvudpersoner:
Hugo Werner. . . . . . . . lindo Flink
 Fritz, hans hrndar. . . . . . Thandnr Loos
 humarninrad hahnart. . . . . . Emil hlhas
 daisy, hans dotter . . . . . . hlinr Haris 
 h. liiingar, hnhhallara hus hahnart . . li. dtauhar 

 

sann, träffande, gripande. Den ena brodern offrade
sin heder och sin kärlek för den andres skull.
Den andre gifver sitt lif i genoffer, så
äro hufvuddragen i denna lifs-
bild, som måste fängsla.

 

En spegel-bild ur lifvet, I

En ovanligt medryckande och
fängslande film!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textböcker à 5 öre ibiljettiuckan.

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Söndag kl.5z Barn-öfamiljeiörestalln.

Barn äga tillträde till hela progr. i målsmans sällsk.

 

 

Måndag nytt program.

Program 5 öre.

 

 

Kristinehamn 1915. Ekmans Poktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain