#7580: Excelsior

biografen

Fr. o. m. Måndagen d. 20 Dec.
Foreställningar: llrardagar hl. 7 ooh 9, Sändagar hl. S, 7 ooh 9 efm.

PROGRAM. é
Kitchener besöker franska armén.

Filmen utförd med tillåtelse av milittle-myndigheterna.

 

 

 

l. På perrongen före tågets ankomst. 2. Lord Kitchener, General joffre, franska krigs-
ministern M. Millerand, Generalerna Fock och Dobois. 3. På yttersta frontlinjen; i skogs-
brynet, överskådning av tyska positionerna. 4. I skyttegravarne. General joffre och Lord
Kitchener observera en artilleriduell. 5. På revyfältet. 6. Utdelning av medaljer. 7. Hals-
korset av hederslegionen överlämnas till en engelsk officer. 8. Vilken känsla av stolthet be-
mäktiga sig de tappra soldaterna ur de svarta truppdivisionerna när general joffre omfamnar
dem efter att hava fäst krigskorset på deras bröst. 9. Defilé av trupperna. 10. Det raska
afrikarytteriet. ll. Efter detta möte taga armécheferna avsked av varandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:EIIIIIIIIIIIIIIIIHIFIIFIIIIIFIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIII:
.J l l ...
I l T l ll IL l l l l ll l
:jj:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII: E
"" I I
:fil I I L-.
Ir-I I--I
I::I I I
.III I l...
.III .I I
l-ul .=].
I--I I I
I-nI IJQI
.III lg:-
IEEI :HL:
IIII f --
IICI I I I. I :22:
l--l I I
l==l l-i.l
I-=I I- I
IE=I .--I
IE=I IEII
IL-I chI
I -I l I
:E=: : -:
:l-l L...-
IEEI I"-I
I:cI I::I
I=EI I::I
:5E: :22:
.EF- II ll I--.
I- I I::I
I-EI I--.
I=EI I--I
-=E. I--I
I:-I I::I
l-w- I::I
I-jI I::I
I==I I--I
I-w. I I
.--I Id-.
I--I I::I
I I I I
I I I--I
I=-I I I
I-:III ...n--
I HEL] U ll I
Il: uni] n H I
IIIIII ...I--

   
   

lillllllllll i 2 Slllll

Utgivet av Nordisk Films Comp.

  

    
  
   

 Huvudpersoner: 
E Mr Worchester, millionär .... .. CHARLES WILKENS E
E Mrs Worchester, hans hustru .... .. MARIE DINESEN E
E Nelly, deras dotter ................... .. ELSE FROLICH E
E Thomas Hardy ........................... .. CARL ALSTRUP 2
E Pierpont Pickles, millionär .... .. R. CHRISTIANSEN E
5 Dick, en vän sin Havdy ............. .. LAuerz oLsEN gI

 
 

   

Når Carl Alstrup med understöd av Lauritz
Olsen och Rasmus Christiansen storma an
mot oss i en rad roliga upptåg, måste till och
med den allvarligaste skratta. Dessa
uppskattade komiker äro alltid
oemotståndliga var de
än visa sig.

l)=r Marks

ä Iillllllllllllllllh E.

....... ...Detektivdrme i? akter..

 
    
   

 

 

 

 

 

 
  

HUVUDPERSONER:
Sir Edward, ägare ar slottet torhp. . . Erwin Naumann
Sir hltred, hans pngre broder. . . . . lllax hgerthp
Sophie Woodland. . . . . . . . . llannp Ziener
:rhlaok . . . . . . . . . . . llurtlllters
hlao See, detektir . . . . . . . lloger Shristians

.
.
I

......... occ..oenoo..ooauo..cooco...oooo..oooIe...ooco..oooon.-oonno..noooo.

etta detektirdramn är ett ar de mest spännande,

som framkommit. etektiren Mas Sees strid mot

E tärhrptarhungen il:r Mask är, som man kan titr-

stä, rik pä farliga oeh spännande poänger. Spänningen

när sin kulmen i talshmpntarehälan med dess hemska

thrsät, rarur detektiren räddades endast genom en
kvinnas mod ooh tärslagenhet

Öl-l-l

Textböcker à 5 öre ibiliettluckan.

 

 

Inträde: 50, 35 och 25 öre, barn 10 öre.

Barn äga tillträde till hela progr. i målsmans sällsk.

Torsdag, fredag och lördag ingen föreställn.

Söndag kl.5: Barn-hlamiljetöreställn.

 

h

Kristinehamn 1915. Ekmans Boktr.

Information

Title:
Excelsior
Printed year:
1915
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain