#7545: Bollnäsbiografen

Den 4, 5 och 6 November.

 

I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I

 

l Bild för dagen! 

Lissabon.

I Kevolotionens stad.

I00000000000000000i

lDessutom hela det öfriga programmet, bestående af imponerande
naturbilder oCh genomroliga skämtnummer.

 

00000000000

 

 

oooooooooooo

   

 

 

 

 

 

[nlrädesafgifh 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre. Barn 25 öre. Lördag

I -- kl. 6,15 c. m. barn 15 öre.

 

U" God musik m

So de ullärliga omgfammenl Ändring al programmet lärhehålles.
n" Var god intag den plats hyartill biljetten berättigar!

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain