#7526: Biografen

in "an

i

 

 

Fredagen den 2l Okt. kl. 8.30 e. m.q
Lördagen; den 22 kl. 6.15 och 8.30 e. m. samt
Söndagen den 23 kl. 6.15 och 8.30 e. m.

 

 

Sommarens paradis Marstrand.

Några intressanta motiv från en af våra fashionablaste badorter.

En afbruten sömn.
Mycket komisk.

 

 

...III-I I. ...III
fällllIlllllllllll II l ...Il III-ÄI

Express. Express.

Flykten öfver Atlanten.

Dr. (trippens och hans älskarinnas, Miss Ethel Neve, äfven-
tyrliga resa.

Med lifligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen
följt l)r. (lrippens och Miss Noves flykt för rättvisan. Med andlös spän-
ning ha vi dagl för dag läst tidningsartiklarne om kampen mellan Crip-
pen och hans förföljare.

Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så
snart han satt sin fot på utvandrarfartygets däck. Den trådlösa telegra-
feu, var tids stora, kanske största uppfinning, ställer sig hindrandeivägen.

nAr Dr. (Irippen ombord här? lgenkauningstecken det och deb),
telegraferas det till fartygen på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå dessa
telegram ner öfverallt, och lika hemligt besvaras de. ,

i Med uutidsmäuniskans skarpsinthet märker den förföljde sina
fiender i själfva den luft, han inandas - bokstailigt taladt. Nu vidtar
en tällau så spännande, att ingen   .I p
visa något mera sensationellt. v I,

Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama
ur verkliga lifvet, väntar nu på sista akten. -

 

u
4.-.-- i ll Il I.

 

 

 

 

 

Hans moders sång. . ..

Episod fran revolutionen i Italien ar 1843.

Gripande drama.

Grefve Zanetti i Bologna och hans dotter Marghareta, ha hängifvit
sig åt frihetsrörelsen, men räddas genom en officer, som fattat kärlek till
dottern. Barrikaderna stormas. Sårad släpar sig officeren till sin älskades
hem. Och medan stormklockan går och skotten (låna, spelar hon för den
särade den säng hans moder sjöng i forna dar... hans dödssång. ..

. De revolutionäras möte. 9. ))8jung min moders sängs
. Guvernörens proklamation. 10. Officerens upptäckt,

I.  väg till mässan. 11
. Ogonens språk.
. l grefvens slott.
. Patrullen kommer.
. Flygelns hemlighet. 14- IEn Sista blick-

. nEn hvar skall arkebuseras, hos 15. Hans moders säng, hans döds-
hvilken man finner vapen! Såna
h.

Mililärguvernören. a

. Kärlekens seger.
12. Barrikaderna stormas.
13. Revplutionens offer.

 

 

 

Vinskörd. Ö

Kinematografi i färger af Pathe Freres.
Vindrufvorna skördas af de händiga vingårdsarbetarna och föras lastade
på oxar till vinprässeu. Vinet sockras därefter och hälles i behållare för att jäsa.

pet är" midt under dessa liifulla arbeten som den färglagda och pittoreska
scenen ar tagen.

När tant skulle lära sig åka cykel.

Oemotstandligt skrattretande

 

 

Inträdesafgift: tzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre. Barn 25 öre.
Lördag kl. 6.15 em. barn 15 öre.

 

God musik

 

Ändring af programmet förbehålles. ,
n- Var god intag den plats livartill biljetten berättigar.

 

Bollnäs Tryckeri-A ktieholag 1910.

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain